foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Praca w samorządzie to przede wszystkim praca zespołowa. Podstawową sprawą jest dobra współpraca burmistrza, radnych Rady Miejskiej i radnych Rady Powiatu. Jeżeli będzie maksymalne zaangażowanie wszystkich stron i zgoda co do słuszności celów, to przyniesie to wymierne korzyści mieszkańcom gminy. Musi to być praca, gdzie dobro mieszkańców jest najważniejsze.

W niedzielę 6 sierpnia w błażowskim parku odbył się Piknik Integracji Rodzinnej zorganizowany przez Generator Inspiracji oraz Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Dla najmłodszych organizatorzy przygotowali szereg atrakcji. W ciągu dnia dzieci miały możliwość uczestnictwa w różnego rodzaju grach i zabawach, a wieczorem w nowo wybudowanej altanie po raz pierwszy odbyła się projekcja filmu w ramach Kina Letniego. Na zakończenie Pikniku mieszkańcy obejrzeli efektowny pokaz pn. Teatr Ognia.