foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Praca w samorządzie to przede wszystkim praca zespołowa. Podstawową sprawą jest dobra współpraca burmistrza, radnych Rady Miejskiej i radnych Rady Powiatu. Jeżeli będzie maksymalne zaangażowanie wszystkich stron i zgoda co do słuszności celów, to przyniesie to wymierne korzyści mieszkańcom gminy. Musi to być praca, gdzie dobro mieszkańców jest najważniejsze.

22 lipca 2017 r. mieliśmy zaszczyt gościć Polonijny Zespół Pieśni i Tańca POLANIE z Kanady. Zespół zaprezentował kilka tańców z różnych regionów Polski. Występowała także nasza Kapela Ludowa z Futomy.

Więcej zdjęć w PDFie - kliknij tutaj.