foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Praca w samorządzie to przede wszystkim praca zespołowa. Podstawową sprawą jest dobra współpraca burmistrza, radnych Rady Miejskiej i radnych Rady Powiatu. Jeżeli będzie maksymalne zaangażowanie wszystkich stron i zgoda co do słuszności celów, to przyniesie to wymierne korzyści mieszkańcom gminy. Musi to być praca, gdzie dobro mieszkańców jest najważniejsze.

1 czerwca 2017 r. – w Szkole Podstawowej w Nowym Borku odbył się Dzień Dziecka współorganizowany przez Szkołę Podstawową w Nowym Borku i Szkołę Podstawową w Błażowej Dolnej.

1 czerwca 2017 r. – podsumowanie i zakończenie sezonu siatkarskiego 2016/2017 Klimy Błażowa, podczas którego udało się wywalczyć historyczny awans do II Ligi Siatkarskiej.

2 czerwca 2017 r. – uczestnictwo w uroczystych obchodach Dnia Samorządu Terytorialnego zorganizowanego przez Podkarpackie Stowarzyszenie Samorządów Terytorialnych.

2 czerwca 2017 r. – wizyta w Komendzie Miejskiej w Rzeszowie w celu przedstawienia zagadnień dotyczących stanu bezpieczeństwa w naszej gminie.

4 czerwca 2017 r. – obchody Gminnego Święta Ludowego.

4 czerwca 2017 r. – Starych Potraw Smak i Urok oraz Wojewódzki Przegląd Kapel Ludowych.

5 czerwca 2017 r. – wręczenie błażowskiej młodzieży certyfikatów za udział w projekcie Świadomego Planowania Przestrzennego.

6 czerwca 2017 r. – spotkanie organizacyjne w sprawie realizacji planowanej inwestycji lokalnego przetwórstwa spożywczego, którego jednym z głównych celi będzie powstanie linii produkcyjnej do wyciskania soków z owoców i warzyw.

7 czerwca 2017 r. – w Urzędzie Gminy w Chmielniku odbyło się robocze spotkanie przedstawicieli gmin Chmielnik, Błażowa i Hyżne związane z realizacją projektu na e-usługi.

7 czerwca 2017 r.  – wizyta w rzeszowskim oddziale Radia „Eska” związana z promocją Dni Błażowej 2017.

7 czerwca 2017 r. – spotkanie okolicznościowe błażowskich seniorów.

9 czerwca 2017 r. – podsumowanie i wręczenie nagród laureatom VII Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla dzieci „Bezpiecznie na wsi to podstawa – środki chemiczne to nie zabawa” zorganizowanego przez KRUS.

9 czerwca 2017 r. – udział w walnym zebraniu przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Błażowej.

12 czerwca 2017 r. – posiedzenie Komisji Stałych Rady Miejskiej w Błażowej.

12 czerwca 2017 r. – spotkanie z dyrekcją Zespołu Szkół w Błażowej w sprawie planów budowy placu zabaw dla dzieci.

13 czerwca 2017 r. – uroczysty komers klas III błażowskiego gimnazjum.

16 czerwca 2017 r. – odbiór powykonawczy drogi gminnej Błażowa Dolna „Na Wale”.

17 czerwca 2017 r. – zebranie przedstawicieli Spółdzielni Telekomunikacyjnej OST w Tyczynie.

17 - 18 czerwca 2017r. – Dni Błażowej 2017.

19 czerwca 2017 r. – walne zebranie Gminnej Spółdzielni Handlowo – Produkcyjnej w Błażowej.

23 czerwca 2017 r. – spotkanie z redaktorem Andrzejem Rutkowskim z  tygodnika „Poradnik Rolniczy” oraz błażowskimi rolnikami dotyczące obecnej sytuacji rolnictwa w naszej gminie oraz na Podkarpaciu.

24 czerwca 2017 r. – III Błażowski Bieg Nocny.

27 czerwca 2017 r. – sesja Rady Miejskiej w Błażowej.

27 czerwca 2017 r. – walne zebranie Stowarzyszenia Rozwoju i Promocji Gminy IMPULS.

28 czerwca 2017 r. – w Wojewódzkim Domu Kultury w Rzeszowie nastąpiło uroczyste wręczenie Kapeli Ludowej z Futomy nagrody za całokształt pracy artystycznej, ufundowanej przez Zarząd Województwa Podkarpackiego.

29 czerwca 2017 r. – zebranie Towarzystwa Miłośników Ziemi Błażowskiej.

 

30 czerwca 2017 r. – wyjazd do Piątkowej i Futomy w sprawach bieżących spraw sołeckich.