foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Praca w samorządzie to przede wszystkim praca zespołowa. Podstawową sprawą jest dobra współpraca burmistrza, radnych Rady Miejskiej i radnych Rady Powiatu. Jeżeli będzie maksymalne zaangażowanie wszystkich stron i zgoda co do słuszności celów, to przyniesie to wymierne korzyści mieszkańcom gminy. Musi to być praca, gdzie dobro mieszkańców jest najważniejsze.

5 marca 2022 r. w sali remizy odbyło się walne zebranie sprawozdawcze OSP Futoma. W zebraniu uczestniczyło 40 członków. Jednostka OSP w dniu zebrania liczyła 52 członków czynnych (w tym 8 kobiet), 15 honorowych i 26 MDP (12 dziewcząt i 14 chłopców). Zebranie rozpoczął prezes Zarządu dh Maciej Wielgos, który poprosił wszystkich zgromadzonych o powstanie i został odtworzony hymn Związku OSP RP – „Rycerze Floriana”. Następnie powitał przybyłych gości: członka Zarządu Województwa Podkarpackiego Stanisława Kruczka, zastępcę burmistrza Błażowej Andrzeja Wróbla, przewodniczącego Rady Miejskiej w Błażowej Sławomira Kowala, przedstawiciela Komendy Miejskiej PSP z Rzeszowa mł. bryg. Roberta Ryznera, radnych Rady Powiatu Rzeszowskiego – Stanisława Najdę i Jurka Farasia, radną Rady Miejskiej,a zarazem sołtysa Futomy i przewodniczącą KGW w Futomie  Małgorzatę Drewniak, radną Rady Miejskiej  Elżbietę Kustrę, dyrektora Szkoły Podstawowej Zdzisława Chlebka, skarbnika ZOMG ZOSP w Błażowej i prezesa OSP w Białce  Macieja Trafidło, przedstawiciela Posterunku Policji w Błażowej dzielnicowego asp. Pawła Łanika, osoby wspierające jednostkę – Romana Mazura, Jana Mazura, Annę i Pawła Mazurów i Kazimierza Mazura, prezesa Stowarzyszenia „Babski Młyn” Agnieszkę Łach, przewodniczącą Zarządu Stowarzyszenia Kultywowania Kultury i Tradycji Ziemi Futomskiej Wiesławę Rybkę, nauczyciela Szkoły Podstawowej i opiekuna MDP  Grzegorza Kruczka.

Następnie druhowi Zbigniewowi Rybce został wręczony akt nadania tytułu honorowego członka jednostki. Przewodniczącym zebrania został wybrany dh Wacław Karnas, który przedstawił porządek zebrania, przyjęty bez poprawek. Minutą ciszy uczczono pamięć zmarłego druha Andrzeja Wyskiela. Protokolantem wybrano dha Marka Pępka, a do Komisji Uchwał i Wniosków wybrano: Romana Łacha, Macieja Skawińskiego i Grzegorza Kustrę.

Sprawozdanie z działalności organizacyjno-gospodarczej jednostki przedstawił prezes Maciej Wielgos, operacyjno-szkoleniowej naczelnik Mateusz Pocałuń, a z działalności Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej i plan zamierzeń jej dowódca Zuzanna Wielgos. W 2021 r. prowadzono w Wielki Piątek rozważania stacji Drogi Krzyżowej i uczestniczono z MDP we mszy św. rezurekcyjnej. Wiosną strażacy wzięli udział w sprzątaniu śmieci zalegających w rowach przy drodze powiatowej. W Dniu Strażaka, jak co roku, złożono kwiaty i zapalono znicze na grobach 38 zmarłych druhów spoczywających na parafialnym cmentarzu. Przygotowano ołtarz na Boże Ciało. Roznoszono maseczki wielorazowe i jednorazowe wśród mieszkańców wsi oraz ulotki informacyjne w sprawie szczepień. Druhowie uczestniczyli w zbiórkach krwi organizowanych przez Klub „Nadzieja” przy OSP w Harcie oraz w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Rzeszowie. Współorganizowano również zeszłoroczne Dni Futomy. MDP brała udział w piknikach i festynach, podczas których Zespół Ratownictwa Medycznego w składzie: Marcelina Rybka, Oliwia Strzelecka i Julia Wielgos prezentował zasady udzielania pierwszej pomocy. W czerwcu druhowie uczestniczyli w zbiórce obsłudze zbiórki charytatywnej w Błażowej, a 4 września zabezpieczali przebieg drugiego dnia Dni Błażowej. W dniu patrona szkoły podstawowej św. Jana Kantego przyjęto do MDP 4 nowych członków, którzy złożyli uroczyste ślubowanie na sztandar. Tradycyjnie na początku grudnia druhowie udali się z życzeniami świąteczno-noworocznymi oraz kalendarzami do mieszkańców Futomy. MDP przyniosła do kościoła parafialnego światło betlejemskie. Poczet sztandarowy wraz z proporcem brał udział w 6 uroczystościach. Uczestniczono ponadto w pogrzebie zmarłego druha w Piątkowej. W remizie odbyło się 19 uroczystości, na które wynajmowano pomieszczenia i wyposażenia. Ponadto udostępniono pomieszczenia dla potrzeb programu społecznego „Szlachetna paczka”. Za środki finansowe przekazane w ramach z KSR-G zakupiono 2 ubrania specjalne. Dzięki dotacjom pozyskanym z KG PSP zakupiono kolejne 2 ubrania specjalne i 2 kominiarki strażackie, a także 10 bluz i 3 komplety koszul dla MDP. Ponadto za dotację pozyskaną z FSUSR zakupiono elektryczną 3-fazową pompę strumieniową zatapialną do odwodnień. W ubiegłym roku 2 druhów ochotników z naszej jednostki – Bartosz Szczygieł i Kamil Łach ukończyło szkolenie podstawowe strażaków ratowników (w tym ratownictwo techniczne i komora dymowa). Obecnie 27 strażaków posiada odpowiednie wyszkolenie oraz ważne badania lekarskie i mogą oni brać bezpośredni udział w działaniach ratowniczo-gaśniczych. W 2021 r. wyjeżdżano do 8 zdarzeń, w tym: do 6 pożarów (Futoma 4 razy, Ulanica 1 raz i Błażowa Dolna 1 raz) oraz do 2 miejscowych zagrożeń (Futoma i Piątkowa). Łączny czas trwania akcji to 16 godz. 52 min. Ogółem 13 futomskich druhów ochotników uczestniczyło w nich przez 89 godz. 13 min. Wykonywane były także prace gospodarcze takie jak: dokończenie remontu ubikacji zewnętrznych, remont hydroforni – wymieniono hydrofor (zbiornik rezerwuarowy) na pompę bez zbiornika, wielokrotne koszenie trawy, prace porządkowe wewnątrz i na zewnątrz budynku. Obok pomieszczenia wynajmowanego przez Stowarzyszenie „Babski Młyn” została wybudowana ubikacja. W drugim budynku na parterze w korytarzu skuto posadzkę, wymieniono rury kanalizacyjne, rozpoczęto remont tego korytarza i zakupiono płytki na posadzkę i jedną klatkę schodową. Z własnych środków zakupiono szafę chłodniczą do zaplecza kuchni oraz 2 używane radiotelefony nasobne Motorola GP 360 z akumulatorami. Stowarzyszenie „Babski Młyn” zakupiło na wyposażenie kuchni w remizie kuchenkę mikrofalową i czajnik elektryczny.

Więcej w 186 numerze Kuriera Błażowskiego.

Marek Pępek