foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Praca w samorządzie to przede wszystkim praca zespołowa. Podstawową sprawą jest dobra współpraca burmistrza, radnych Rady Miejskiej i radnych Rady Powiatu. Jeżeli będzie maksymalne zaangażowanie wszystkich stron i zgoda co do słuszności celów, to przyniesie to wymierne korzyści mieszkańcom gminy. Musi to być praca, gdzie dobro mieszkańców jest najważniejsze.

W dniu 10.07.2021 r. w Kąkolówce odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze Ochotniczej Straży Pożarnej.

 Wszystkich obecnych na zebraniu powitał prezes OSP Kąkolówka – Paweł Kruczek. Walne zebranie swoją obecnością zaszczycili:  zastępca burmistrza – Andrzej Wróbel, przewodniczący Rady Miejskiej – Sławomir Kowal, zastępca presesa zarządu miejsko-gminnego OSP Błażowa – dh Staniław Cag, przedstawicielki KGW Kąkolówka – Wiesława Bober i Magdalena Janik oraz sołtys wsi Kąkolówka – Janusz Bober.

Podczas zebrania zostały wybrane nowe władze: prezesem OSP ponownie wybrano dh Pawła Kruczka, naczelnikiem OSP dh Mariusza Ząbka, skarbnikiem dh Stanisława Sapę, gospodarzem dh Michała Kucharskiego, a sekretarzem dh Julię Sapę. W skład komisji rewizyjnej weszli: dh Krzysztof Kucharski – przewodniczący, oraz członkowie: dh Paweł Hubka i dh Marek Borowiec. Zebranie przyjęło w szeregi Ochotniczej Straży Pożarnej w Kąkolówce 11 nowych członków, w tym 5 druhen.

Podsumowano działalność jednostki w minionym roku, przedstawiono zakres wykonanych prac w obrębie remizy oraz plany działania na 2021 r. Z uwagi na to, że zebranie odbyło się w lipcu, część planów została już zrealizowana, czym mogła pochwalić się nasza jednostka. W 2020 r. oraz w pierwszej połowie 2021 r. nasza remiza przeszła grunotowne zmiany: została powiększona o nową salę zagospodarowaną ze starej piwnicy, wykonano w niej instalację elektryczną, tynkowanie, malowanie etc.; wykonano remont instalacji kanalizacyjnej w remizie; zakupiono nowy wkład kominkowy; wybudowano nowy kominek wraz z instalacją ogrzewania nadmuchowego wszyskich pomieszceń; odmalowano całą remizę i wymieniono oświetlenie.

W okresie sprawozdawczym OSP uczestniczyła w 8 akcjach ratowniczo-gaśniczych: 2 pożarach domów, 2 pożarach traw, 1 pożarze sadzy w kominie, akcji usuwnaia powalonego drzewa z drogi powiatowej, zabezpieczaniu zerwanego dachu. Największym wyzwaniem naszej jednostki była powódź w czerwcu 2020 r. W piątkowe popołudnie udrażnialiśmy przejezdność dróg, przepustów, odpompowywaliśmy wodę z zalanych terenów, natomaist w sobotę, od samego rana usuwaliśmy skutki nawałnicy tj. mycie drogi, sprzątanie zalanych posesji m.in. piwnic kościoła czy podwórka szkolnego.

Nasza jednostka czynnie uczestniczyła w życiu społecznym miejscowości, na co składało się: kierowanie ruchem podczas procesji w czasie rekolekcji i Bożego Ciała; prace porządkowe przy plebani i kościele; przygotowanie i układanie krawężników na parkingu obok Domu Ludowego; zamontowanie 43 znaków drogowych z numerami posesji; przygotowanie worków z piaskiem przy 3 domach, w celu zabezpieczenia ich przed zalaniem czy zabezpieczanie wyścigu kolarskiego.

Specyfiką roku 2020 była bezinteresowna pomoc mieszkańcom naszej miejscowości poprzez zorganizowanie akcji robienia zakupów dla osób starszych,

rozdawanie maseczek wielorazowego użytku, rozpowszechnianie wiadomości na temat szczepień przeciwko COVID-19 i propagowanie profilaktyki przeciwdziałającej rozpowszechnianiu się wirusa poprzez rozdawanie ulotek.

Druhowie jednostki przygotowywali stadion do rozgrywek, poprzez koszenie płyty boiska do połowy czerwca 2020 r. Ponadto wykonali z własnych materiałów dwie małe bramki i zamknięcie wjazdu na stadion.

Nasza jednostka doposażyła  się w 3 szt. mundurów, 3 szt. hełmów i radiostację samochodową. Zostały naprawione również dwie motopompy.

Na początku bieżącego roku złożyliśmy 3 wnioski o dofinansowanie w zakupie sprzętu do takich instytucji jak: WIOŚ, MSWiA oraz FSUSR na zakup m. in. selektywnego systemu powiadamiania, podręcznego sprzętu ratowniczego, agregatu prądotwórczego i uzupełnienia brakującego umundurowania.

Po zakończeniu części oficjalnej zorganizowano skromny poczęstunek, lecz wtedy część druhów pożegnała się i wróciła na przerwane zebraniem walnym wesele, o czym świadczy nieoficjalny strój, w którym przybyli.

Prezes chciałby serdecznie podziękować wszystkim, którzy mimo innych planów zaszczycili zebranie walne swoją obecnością.

Dh Martyna Kruczek