foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Praca w samorządzie to przede wszystkim praca zespołowa. Podstawową sprawą jest dobra współpraca burmistrza, radnych Rady Miejskiej i radnych Rady Powiatu. Jeżeli będzie maksymalne zaangażowanie wszystkich stron i zgoda co do słuszności celów, to przyniesie to wymierne korzyści mieszkańcom gminy. Musi to być praca, gdzie dobro mieszkańców jest najważniejsze.

3 lipca 2021 roku odbyło się zebranie sprawozdawczo -  wyborcze  OSP w Lecce. Tego typu zebrania odbywają się zazwyczaj na początku roku, lecz epidemia i związane z nią obostrzenia nie pozwalały na to.

Wszystkich przybyłych powitał dh Stanisław Cag, który jest prezesem OSP Lecka już 25 lat. Wśród zaproszonych gości byli m.in. burmistrz Błażowej Jerzy Kocój wraz z przewodniczącym Rady Miejskiej Sławomirem Kowalem, wicemarszałek Stanisław Kruczek, Stanisław Najda - radny Rady Powiatu, Agnieszka Kruczek - dyrektor szkoły

podstawowej w Lecce, Roman Łach, prezes Zarządu MG Związku OSP RP, druhny i druhowie.

Na zebraniu został podsumowany 5 - letni okres pracy zarządu. W latach 2016- 2020 druhowie OSP w Lecce uczestniczyli w różnych szkoleniach, wydarzeniach, oraz licznych akcjach. Reprezentując swój sztandar brali także udział w licznych uroczystościach kościelnych i państwowych. W 2016 roku OSP w Lecce obchodziła swoje 70. lecie. W remizie organizowano wieczorki taneczne oraz zabawy sylwestrowe. Salę wypożyczano także na zebrania, chrzciny, urodziny, stypy, przyjęcia weselne i komunijne oraz inne imprezy okolicznościowe.

Druhowie uczestniczyli w akcjach gaśniczych, szkoleniach, manewrach, zawodach sportowo - pożarniczych oraz w ewakuacji szkoły podstawowej na wypadek zagrożenia.

Co roku druhowie roznoszą kalendarze, a dzieci otrzymują od strażaków prezenty na Mikołaja.

Prze ostatnie pięć lat druhowie pracowali na rzecz swojej jednostki ponad 6 tys. godzin roboczych.

Rok 2020 był bardzo szczególny, ponieważ upłynął pod znakiem pandemii, co spowodowało, że wiele aspektów działalności OSP zostało zawieszonych, wstrzymanych, znacznie ograniczonych, lub przeniesionych na inny termin.

Warto podkreślić, że za realizację zadań i funkcjonowanie OSP Lecka nie jest odpowiedzialny sam zarząd. Jest to praca wielu ludzi, druhów i ich rodzin, władz samorządowych i jednostek współpracujących, społeczników oraz sponsorów. Nie można pominąć dha Stanisława Caga, który jest prezesem jednostki od 1996 roku i w głosowaniu jednogłośnie został wybrany na kolejne lata. A o to nowy zarząd OSP Lecka:

Prezes - Stanisław Cag, z-ca Jacek Bator, naczelnik - Rafał Jakubczyk, z-ca - Sebastian Rzeźnik, skarbnik - Krzysztof  Wójcik, sekretarz i kronikarz - Wioletta Rzeźnik, gospodarz- Roman Rzeźnik.

Komisja rewizyjna:

Przewodniczący - Michał Bator, członek - Wiesław Ślęczka, członek - Mateusz Woźniak

Zarząd Gminny:

Stanisław Cag, Rafał Jakubczyk

Delegaci do Zarządu Gminnego:

Stanisław Cag, Aleksander Ustrzycki, Rafał Jakubczyk, Andrzej Bartoń.

W szeregi OSP dołączyło trzech nowych druhów, co bardzo ucieszyło pozostałych.

Po części sprawozdawczej jako pierwszy z zaproszonych gości zabrał głos Stanisław Kruczek, który serdecznie podziękował za zaproszenie i proponował możliwości pozyskania środków finansowych dla jednostki. Stanisław Najda powiedział: ,,Miło jest po okresie wstrzemięźliwości spotkać się tutaj z wszystkimi.

Stanisław Cag ćwierć wieku przewodził OSP Lecka i jak na razie nie znalazł konkurenta”. Sławomir Kowal ze wzruszeniem wspomniał budowę grzybka przy remizie oraz życzył wielu sukcesów w dalszej pracy jednostki.

Roman Łach wspomniał, ze niegdyś zebrania strażackie odbywały się w zimnej kuchni, a teraz remiza jest pięknie wyremontowana i zadbana. Dyrektor szkoły podstawowej Agnieszka Kruczek podziękowała za miłą współpracę ze strażakami. Na zakończenie burmistrz Jerzy Kocój powiedział: ,,Dużą sympatią darzę Leckę, specyficzna jednostka udzielająca się na rzecz gminy. Jednostka, która potrafi współpracować ze szkołą, parafią, sołtysem  oraz z innymi instytucjami. Gratuluję druhom a przede wszystkim druhnom za całokształt pracy”.

Nie obyło się także bez pysznego obiadu i poczęstunku, który przygotowały druhny  OSP Lecka.

Bardzo serdecznie dziękuję za zaproszenie. Gratuluję nowemu Zarządowi i życzę wielu owocnych działań jednostki i jak najmniej wyjazdów do pożarów.

Anna Heller