8 września 2019 roku na stadionie w Lecce odbyły się  zawody sportowo – pożarnicze jednostek OSP naszej gminy. Wzięło w nich udział 7 drużyn startujących w grupie A – mężczyzn (OSP Białka, OSP Błażowa, OSP Futoma, OSP Lecka, OSP Kąkolówka, OSP Nowy Borek oraz OSP Piątkowa ) oraz 3 drużyny w grupie C – kobiet (OSP Białka, OSP Futoma oraz OSP Nowy Borek).  Komisję sędziowską powołał st. bryg. Tomasz Baran – komendant miejski PSP w Rzeszowie, sędzią głównym był bryg. Andrzej Skomra. Podobnie jak w roku ubiegłym, w komisji sędziowskiej oprócz strażaków PSP, zasiedli również druhny i druhowie jednostek naszej gminy.

 Zawody strażackie rozpoczęto od przeprowadzenia musztry. Każda z drużyn miała za zadanie zaprezentować się przed komisją sędziowską. Doprowadzenie drużyny przez dowódcę na miejsce ćwiczenia oraz złożenie komisji meldunku o gotowości do wykonania przez drużynę musztry, to początek konkurencji. Komisja sędziowska oceniała przede wszystkim: poprawność meldunku i wydawanie komend, wyraźność wydawanych komend, właściwe umundurowanie członków drużyny, postawy w szyku, krok marszowy oraz poprawność wykonywania poszczególnych zadań podczas występowania z szyku. W grupie A ćwiczenie musztry zwyciężyli ex aequo mężczyźni z OSP Białki oraz Futomy, natomiast w grupie kobiet druhny z OSP Futoma.

Po tym ćwiczeniu przychodzi czas na losowanie kolejności startu przez dowódców drużyn w kolejnych konkurencjach: sztafecie pożarniczej oraz ćwiczeniu bojowym. Sztafeta to bieg z licznymi przeszkodami na 7 odcinkach, np. przeskok przez płotek i rów, pokonanie ściany, przebiegnięcie po równoważni czy też łączenie węża z rozdzielaczem. Następnie każda drużyna wg wylosowanej kolejności wykonuje ćwiczenie bojowe. Obejmuje ono: złożenie meldunku, dobiegniecie do miejsca ułożenia sprzętu, zbudowanie linii ssawnej oraz głównej z 2 odcinków W-75, zbudowanie dwóch linii gaśniczych ( po 2 odcinki W-52 każda), uruchomienie motopompy oraz zassanie wody, podanie dwóch prądów wody ze stanowisk gaśniczych, obrócenie tarczy oraz przewrócenie pachołków prądem wody. Drużyny startują w uzbrojeniu osobistym, wraz ze swoim sprzętem oczekując na sygnał startu. To tutaj właśnie zawody sportowo – pożarnicze nabierają tempa. Każda z jednostek chce jak najlepiej pokazać swoje przygotowanie. Tak naprawdę tylko dla widzów przeskoczenie np. przez płotek wydaje się błahostką, a niezaliczenie przeszkody wywołuje śmiech. Sprawne rozwinięcie węży pożarniczych i poprawne połączenie je w kilka sekund, to zadanie wymagające niezwykłej precyzji.

Zmaganiom strażaków przyglądali się burmistrz Błażowej Jerzy Kocój, przewodniczący Rady Miejskiej Sławomir Kowal, komendant miejsko-gminny OSP dh Maciej Pałac oraz radni gminy Błażowa. W grupie C pierwsze miejsce zdobyły druhny z OSP Futoma, drugie z Białki, trzecie zaś z OSP w Nowym Borku. W grupie A w klasyfikacji generalnej zwyciężyli strażacy z OSP Piątkowa, druga była Futoma, a następnie Błażowa. W nagrodę druhny i druhowie otrzymali statuetki św. Floriana, dyplomy i niewielkie kwoty pieniężne. Na zakończenie podsumowano zawody sportowo – pożarnicze, podziękowano za sportowe zachowanie oraz sprawne wykonywanie ćwiczeń. Wielkie gratulacje dla druhów z OSP Piątkowa za zwycięstwo, jednocześnie życzymy powodzenia na zawodach powiatowych, które odbędą się we wrześniu tego roku.

Pamiętajmy ! Głównym celem zawodów jest mobilizacja do intensywnego szkolenia pożarniczego, zmierzają one także do skutecznego prowadzenia akcji ratowniczo-gaśniczych, przygotowują do startu w zawodach wyższego szczebla, a także są okazją do popularyzacji wśród społeczeństwa zagadnień ochrony przeciwpożarowej. To przede wszystkim nauka i okazja do pokazania sprawności oraz współpracy w poszczególnych sekcjach.

Już sam udział w zawodach jest sukcesem, dlatego gratulujemy wszystkim uczestnikom!

Poniższe tabele ilustrują osiągnięte rezultaty przez poszczególne jednostki.

druhna Ewa Drewniak
OSP Błażowa