23 lutego 2019 roku w OSP Błażowa Dolna – Mokłuczka odbyło się zebranie sprawozdawcze. Jako pierwszy głos zabrał prezes jednostki  dh Grzegorz Woźniak. Przywitał zaproszonych gości: burmistrza Gm Błażowej Jerzego Kocoja, radnego Rady Powiatu Rzeszowskiego dha Jurka Farasia, sołtysa wsi dha Jerzego Kmiotka, a także przedstawiciela Miejsko - Gminnego Zarządu Związku OSP dha Zdzisława Bobra.

Zebranie rozpoczęto od wybrania przewodniczącego zebrania, którym został dh Janusz Szpala, protokolanta -  dh Kacpra Pietrzaka. Wybrano także Komisję Uchwał i Wniosków oraz Komisję Skrutacyjną.  Przewodniczący podziękował za wybór, następnie przedstawił porządek zebrania.

W okresie sprawozdawczym nastąpiła zmiana liczby członków, obecnie wynosi 32, w tym 5 kobiet. Nasza jednostka aktywnie włączała się w uświetnianie uroczystości religijnych i państwowych. Druhowie trzymali straż przy Bożym Grobie, brali udział w rezurekcji. Wraz z OSP Błażowa obchodziliśmy święto patronalne. Poczet sztandarowy  było obecny podczas wszystkich uroczystości.  Ponadto delegacje brały udział w obchodach 75-lecia powstania OSP Piątkowa i poświęceniu nowego samochodu w OSP Futoma. W grudniu strażacy tradycyjnie odwiedzili mieszkańców z życzeniami i kalendarzami na rok 2019.  Nasza jednostka brała udział w manewrach gminnych w Nowym Borku oraz w zawodach sportowo-pożarniczych w Kąkolówce. Nasi druhowie przede wszystkim usuwali kilkukrotnie gniazda szerszeni, brali udział w poszukiwaniach zaginionej osoby. Początkiem 2019 roku wdrożono e-alarmowanie.  Złożono podziękowania na ręce burmistrza za wsparcie, którego nigdy nie odmawia naszej jednostce. 

Komisja Rewizyjna przeprowadziła 6 kontroli obejmujących działalność statutową oraz finanse jednostki.  Zgodnie stwierdzono, że jest to jedna z nielicznych, które tak skrupulatnie wykonuje swoje zadania i czasem dopatruje się niedociągnięć.  Zarząd otrzymał jednak absolutorium.

Wśród planów na bieżący rok jest wykonanie nowej posadzki w garażu i wymiana drzwi garażowych, aby zwiększyć bezpieczeństwo podczas wyjazdu, ponieważ obecnie utrudniają widoczność.

Podczas dyskusji głos zabrali najpierw zaproszeni goście, którzy dziękowali za aktywną działalność jednostki i gratulowali udzielenia absolutorium. Następnie poruszono temat powiadamiania o zebraniach, umundurowania. Zwrócono uwagę na fakt, że nie wszyscy druhowie przybyli w pełnym umundurowaniu, co może świadczyć o tym, że wstydzą się założyć mundur.

Po odczytaniu protokołów Komisji i przegłosowaniu uchwał dh Janusz Szpala zamknął zebranie i zaprosił wszystkich na poczęstunek.

OSP Błażowa Dolna - Mokłuczka dziękuje mieszkańcom za złożone datki podczas odwiedzin z kalendarzami.

                                                                                                                               

druhna  Angelika Więcek

OSP Błażowa Dolna Mokłuczka