BOGU NA CHWAŁĘ - LUDZIOM NA POŻYTEK – ZEBRANIE W OSP LECKA

,,Bogu na chwałę – ludziom na pożytek”. To hasło, które widnieje na wielu sztandarach Ochotniczych Straży Pożarnych.Wyznaczało ono ich społeczną rolę. Strażacy ochotnicy od dziesiątek lat bezinteresownie niosą pomoc potrzebującym, nie zważając na żadne przeszkody.

Podsumowaniem z działalności OSP Lecka za rok 2018 był dzień 26 lutego 2019 r. Tego pięknego zimowego wieczoru w miejscowej remizie odbyło się uroczyste zebranie sprawozdawcze, przy pięknie nakrytym stole. Zaproszonych gości, druhny i druhów powitał prezes Zarządu jednostk dh Stanisław Cag.

Wśród zaproszonych gości byli:

Stanisław Kruczek członek Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, Jerzy Kocój, burmistrz gminy Błażowa, Sławomir Kowal, przewodniczący Rady Miejskiej w Błażowej, Jurek Faraś i Stanisław Najda - radni Rady Powiatu, Krzysztof  Kulasa, opiekun jednostek OSP, ks. Stanisław Kowal proboszcz parafii Lecka, Antoni Mazur sołtys wsi Lecka, Anna Heller, przedstawiciel „Kuriera Błażowskiego”, Janusz Tłuczek, fotograf, Maciej Trafidło, prezes Zarządu Miejsko-Gminnego OSP RP.

Po serdecznym przywitaniu wszystkich zebranych Stanisław Cag przedstawił sprawozdanie z działalności OSP w Lecce za 2018 rok.

„Obecny stan naszej jednostki liczy 33.. druhów i 7. druhen, łącznie 40. członków czynnych. W minionym okresie nikt nie odszedł  z jednostki ani nie powiększył jej szeregów. W minionym roku odbyło się 12 posiedzeń zarządu i 2 komisje rewizyjne.

Na stanie naszej jednostki posiadamy następujący sprzęt:

Samochód Magierus –IVECO, 1 motopompa, 1pompa szlamowa, 2 węże ssące, 10 odcinków węża W 52, 6 odcinków węża W 75, 33 mundury wyjściowe męskie, 6 mundurów wyjściowych damskich, 9 mundurów koszarowych, 9 kompletnych mundurów bojowych, 9 hełmów, 5 par butów bojowych, 1 latarka, 1 drabina rozsuwana, agregat prądotwórczy, pompa elektryczna, 2 radiostacje nasobne, pilarka Sthill, 2 kosiarki do trawy.

Dużo sprzętu jest przestarzałego, zużytego, nie nadającego się do użytku dlatego będzie przeprowadzona inwentaryzacja.

 

Sprawozdanie gospodarcze:

W minionym roku wykonano następujące prace: czyszczenie studni, wykonanie przyłącza od nowej do starej studni, zagospodarowanie terenu poprzez wyrównanie ziemi, wyzbieranie kamieni i zasianie trawy. Wykonano i naklejono naklejki z napisem OSP Lecka na nowych hełmach, zakupiono mikrofalówkę dla potrzeb kuchni, zakupiono 2 kosiarki do trawy - żyłkową i wózkową, trawa wokół budynku i placów zabaw była koszona 12 razy.

Na nowym parkingu wykonano barierki zabezpieczające od strony rzeki. Zakupiono 2 mundury wyjściowe damski i męski. Wysprzątany został drugi garaż i przygotowano drewno na opał do kominków. Przy szkole ścięto i posprzątano lipę zagrażającą bezpieczeństwu dzieci. W ramach dotacji Urzędu Marszałkowskiemu oraz pomocy finansowej gminy i pracy strażaków wybudowano boisko do piłki plażowej oraz siłownię plenerową.

Ponadto:

Zorganizowano zabawę sylwestrową przez młodzież, kilka razy pompowano i zalewano szkolną studnię. Salę wypożyczono Radzie Rodziców na zabawę andrzejkową, odbyło się 6 zebrań wiejskich, 3 chrzciny, 2 Komunie, rozprowadzono kalendarze na terenie wsi Lecka, utrzymywany był porządek wewnątrz i na zewnątrz budynku remizy i dolnego garażu, usuwano śnieg, zamiatano i myto parkingi.

Zarząd OSP w Lecce serdecznie dziękuje wszystkim druhom i druhnom za zaangażowanie i prace społeczne na rzecz jednostki, a zarazem i mieszkańców wsi. W czynie społecznym druhny i druhowie przepracowali 1000 godzin na sumę około 10.000 zł.

Druhowie przepracowali na rzecz jednostki wiele godzin, biorąc udział w różnych pracach. Roman Rzeźnik 146, Aleksander Ustrzycki 80, Andrzej Bartoń 75, Wiesław Ślęczka 67, Sebastian Rzeźnik 64, Stanisław Cag 44, Krzysztof Wójcik 42, Michał Gruba 36, Tadeusz Hałoń 29, Maria Bieszczad 28, Mariola Wójcik 27, Dawid Ustrzycki 26, Danuta Woźniak 21, Rafał Jakubczyk 21, Jacek Bator 20, Alicja Ustrzycka 19, Łukasz Rzeźnik 17, Kazimierz Bieszczad 17, Tadeusz Wolański 16, Michał Bator 16, Jarosław Ślęczka 16, Andrzej Bieszczad 14, Bogumił Rzeźnik 14, Marcin Bator 14, Mateusz Woźniak 10, Roman Bieszczad 9, Krystyna Rzeźnik 9, Mariusz Ślęczka 4, Damian Ustrzycki 3, Marcin Czarnik 3, Tadeusz Bieszczad 3.

W pracach społecznych brali również udział osoby nie należące do jednostki: Lorek Dominik 14, Hałoń Katarzyna 8, Cag Jolanta 4, Bartoń Przemysław 4, Bartoń Kamil 4, Rzeźnik Sylwia 2, Czopik Grzegorz 2, Gruba Marek 1.

 Sponsorzy:

Gmina Błażowa na czele z burmistrzem i przewodniczącym Rady:

kosiarka wózkowa do koszenia trawy, barierka na parkingu od strony rzeki.

Gmina Błażowa wraz  z Urzędem Marszałkowskim: boisko do siatkówki plażowej i siłownia plenerowa.

Stanisław Najda, radny Rady Powiatu: mikrofalówka do kuchni.

Ministerstwo Sprawiedliwości: torba medyczna.

Jacek Bator: równanie placu koło studni i odwalanie śniegu koło remizy koparką.

Alicja Ustrzycka: przygotowanie śniadania wielkanocnego z własnych produktów dla strażaków.

Aleksander Ustrzycki i Bogdan Rzeźnik: prace ciągnikiem

Alicja Ustrzycka, Wioletta Rzeźnik, Krystyna Rzeźnik, Maria Bieszczad, Mariola Wójcik, Danuta Woźniak: pieczenie ciasta na imprezy.

Jolanta Cag: pieczenie chleba.

Andrzej Bartoń: naklejki na hełmy.

W imieniu całego Zarządu dziękuję serdecznie wszystkim druhom i druhnom, burmistrzowi, wszystkim sponsorom, a także tym, którzy nie zostali wymienieni, a pracowali na rzecz jednostki.

Plan działalności na 2019 rok.

Malowanie dachu na remizie, zakup pompy do tankowania, kerszera do mycia kostki i parkingów, nowych naczyń celem doposażenia kuchni, 2 klimatyzacje, wykonanie nowych drzwi garażowych, pomieszczenie gospodarcze, nowy stojak do suszenia węży, chodnik z kostki między grzybkiem a placem zabaw. Zorganizować 2 zabawy taneczne, wypożyczyć salę na 2 wesela oraz inne imprezy okolicznościowe, rozprowadzić kalendarze na terenie wsi Lecka, utrzymywać porządek wewnątrz i zewnątrz budynku, odbyć 10 posiedzeń Zarządu i 2 komisje rewizyjne.

Plan budżetu na rok 2019:

 Składka członkowska – 400 zł.

Dochód z zabaw -  4.000 zł.

Wypożyczenie lokalu – 7.000zł.

Wypożyczenie naczyń – 2.000 zł.

Datki za kalendarze – 3.000 zł

Dotacja z gminy  - 15.000 zł.

Inne dochody – 3.000 zł.

Sprawozdanie Komisji rewizyjnej za rok 2018 przedstawił dh. Jacek Bator, natomiast finansowe dh. Krzysztof Wójcik.

Sprawy bojowe i prewencyjne omówił dh. Aleksander Ustrzycki:

„W 2018 roku do akcji ratowniczych wyjeżdżaliśmy 4 razy Poza tym braliśmy udział w kilku wyjazdach gospodarczych takich jak coroczne wiosenne sprzątanie śmieci przy drogach, sprzątanie i mycie parkingów. W roku 2018 trzech naszych druhów ukończyło szkolenie podstawowe strażaków- ratowników są to: Sebastian Rzeźnik, Dawid Ustrzycki, Michał Bator. Ekwiwalent uzyskany ze szkolenia druhowie przekazali w całości na rzecz naszej jednostki. Ze sztandarem wyjeżdżaliśmy 5 razy. Odprowadziliśmy w ostatnią drogę druha Antoniego Rzeźnika z OSP Białka. Obsługa uroczystości i imprez takich jak: zabezpieczanie Drogi Krzyżowej – Lecka, warta przy grobie, procesja rezurekcyjna, procesja Bożego Ciała, odpust parafialny, zabezpieczenie rajdu rowerowego. Braliśmy również udział w poświęceniu samochodu OSP Futoma, manewrach gminnych, zawodach gminnych, ewakuacji szkoły na wypadek zagrożenia, akademiach, mikołajkach.


Godziny strażaków poświęcone udziałowi w akcjach, szkoleniach, manewrach, zawodach, zabezpieczeniach imprez, zebraniach.

Dawid Ustrzycki 144, Michał Bator 130, Andrzej Bartoń 68, Krzysztof Wójcik 56, Roman Bieszczad 43, Andrzej Bieszczad 36, Michał Gruba 34, Jarosław Ślęczka 32, Wioletta Rzeźnik 19, Tadeusz Hałoń 26, Mateusz Woźniak 21, Konrad Wróbel 18, Danuta Woźniak 17, Bogumił Rzeźnik 21, Marcin Bator 14, Tadeusz Wolański 12, Krystyna Rzeźnik 8, Sebastian Rzeźnik 137, Stanisław Cag 73, Aleksander Ustrzycki 51, Wiesław Ślęczka 37, Rafał Jakubczyk 36, Jacek Bator 32, Tadeusz Bieszczad 31, Mariola Wójcik 21, Alicja Ustrzycka 20, Maria Bieszczad 19, Łukasz Rzeźnik 16, Kazimierz Bieszczad 16, Stanisław Paściak 13, Mariusz Ślęczka 9, Robert Ślęczka 8.

Gratuluję wygranej wszystkim gościom biorącym udział w zeszłorocznych wyborach łącznie z panią dyrektor szkoły i naszym radnym, a zarazem prezesem Stanisławem. Dziękuję  za współpracę wszystkim druhnom i druhom, którzy brali udział w akcjach ratowniczych, obsłudze uroczystości świeckich i kościelnych, pogrzebach, zawodach,szkoleniach, a szczególnie pracach społecznych na rzecz OSP. Gratuluję tym, którzy ukończyli szkolenia i zachęcam do dalszego kształcenia i pracy społecznej na rzecz jednostki. Wszystkim gościom, druhnom, druhom i ich rodzinom życzę dużo zdrowia, zadowolenia oraz wszelkiego dobra w 2019 roku.

Po części oficjalnej głos zabrał Stanisław Kruczek. Nie szczędził strażakom ciepłych słów uznania wspomniał, że każda działalność społeczna wymaga trudu, że zdarzają się w życiu różne sytuacje, zapewnił że jeżeli będą starania, to strażacy mogą liczyć na wsparcie ze strony samorządowej. Radny Jurek Faraś przekazał życzenia od starosty. Dziękował  za działalność na rzecz bezpieczeństwa, za współpracę, życzył szczęśliwych powrotów z akcji i wszystkiego dobrego w nowym roku. Szczególne podziękowania padły z ust przewodniczącego Sławomira Kowala dla druhen, które działają w OSP Lecka, ponieważ dookoła widać kobiecą rękę.

Burmistrz Jerzy Kocój życzył błogosławieństwa św. Floriana podziękował całej jednostce za działalność, pochwalił pięknie, zadbane zaplecze, gratulował dobrej współpracy z sołtysem wsi. Ksiądz życzył wszystkim błogosławieństwa Bożego i pochwalił pięknie udekorowany stół, który przypominał stół wigilijny. Sołtys wsi Antoni Mazur dziękował wszystkim za współpracę, m. In. za pracę przy lipie i przy studniach. Stanisław Najda podsumował wcześniejsze wypowiedzi przedmówców, gratulował ciężkiej pracy, jaką jest niesienie pomocy innym, życząc dużo wytrwałości i męstwa.

Jan Tłuczek w imieniu nieobecnej dyrektor szkoły Agnieszki Kruczek podziękował za miłą współpracę.

Przy bogato zastawionym stole trwały ożywione dyskusje. Wszyscy chwalili pyszną kuchnię, a najbardziej smakował wiejski chleb upieczony przez małżonkę prezesa Stanisława Caga.

Po raz pierwszy miałam przyjemność uczestniczyć w takim spotkaniu w tak zacnym gronie

Ochrona mieszkańców i ich mienia, gotowość niesienia pomocy bez względu na własne bezpieczeństwo, to działania wpisane w strażacką pracę. Nie bacząc na własne bezpieczeństwo, w dzień i w nocy ratują ludzkie życie i mienie. To ochotnicze straże są najbliżej, to oni przyjeżdżają  jako pierwsi. To dzięki nim lokalna społeczność może spać spokojnie. Szanujmy ich pracę i poświęcenie.

Anna Heller