12 stycznia 2019 r. o godzinie 17:00 odbyło się zebranie sprawozdawcze, w którym uczestniczyli piątkowscy strażacy ochotnicy oraz zaproszeni goście. Zebranie miało miejsce w odnowionej remizie, nad którą czynnie pracowali strażacy OSP Piątkowa. Celem zebrania było podsumowanie minionego roku oraz omówienie bieżących spraw jednostki.

Spotkanie otworzył prezes OSP Piątkowa dh Piotr Jurek witając następujących gości: burmistrza Błażowej Jerzego Kocoja, przewodniczącego Rady Miejskiej Sławomira Kowala, radnego Ryszarda Wyskiela, wiceprezesa Miejsko-Gminnego Związku OSP RP w Błażowej dha Stanisława Caga, dyrektor Szkoły Podstawowej w Piątkowej Elżbietę Wyskiel, księdza proboszcza Stanisława Śliwę, przewodniczącą KGW Zofię Wielgos, opiekuna jednostek OSP Krzysztofa Kulasę. Przywitani zostali również  sponsorzy: Jan Barański, Józef Wilk, Paweł Banaś, a także sympatycy straży oraz druhny i druhowie.

Na przewodniczącego obrad wybrano dha Leszka Wilka, a sekretarzem został dh Łukasz Szweter. Prezes dh Piotr Jurek w swoim sprawozdaniu przedstawił działalność straży za rok 2018. Najważniejszym wydarzeniem w minionym roku był jubileusz 80-lecia OSP Piątkowa, świętowany wspólnie z KGW Piątkowa, które obchodziło swoje 55-lecie. Piątkowska jednostka zdobyła również pierwsze miejsce  w zawodach sportowo-pożarniczych.  W związku z pozyskaniem dużych środków pieniężnych z MSWiA, przy wsparciu Urzędu Miejskiego została wykonana świetlica wraz z zapleczem kuchennym i łazienką.  Dzięki zaangażowaniu piątkowskich druhów remont pomieszczeń w Domu Ludowym w Piątkowej przebiegł w bardzo szybkim tempie.

Głos podczas zebrania zabrali również: naczelnik dh Bogdan Wielgos, który przedstawił raport mobilności; skarbnik dh Jan Sieńko, który przedstawił sprawozdanie finansowe oraz dh Lesław Pępek, który przedstawił sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej. Prezes dh Piotr Jurek zaprezentował także plan działalności i plan finansowy na bieżący rok.

Na zakończenie zebrania głos zabrali zaproszeni goście, a prezes piątkowskiej straży podziękował wszystkim za udział w spotkaniu.Po zakończeniu części oficjalnej rozpoczęto wspólne kolędowanie przy akompaniamencie kapeli strażackiej.

dh Elżbieta Pępek