9 września 2018 r. na stadionie w Kąkolówce przeprowadzono zawody sportowo – pożarnicze. Wzięło w nich udział 6 drużyn (OSP Białka, OSP Błażowa, OSP Futoma, OSP Lecka, OSP Mokłuczka oraz OSP Piątkowa ) startujących w grupie A  (mężczyzn) oraz jedna drużyna kobieca w grupie C.  Komisję sędziowską powołał bryg. Tomasz Baran – komendant miejski PSP w Rzeszowie, sędzią głównym był bryg. Tomasz Korniewicz. W tym roku w komisji sędziowskiej zasiedli również druhny i druhowie jednostek naszej gminy, którzy odpowiednio wcześniej ukończyli kurs sędziowski w PSP. Zawody strażackie przede wszystkim: mobilizują do intensywnego szkolenia pożarniczego, zmierzają do skutecznego prowadzenia akcji ratowniczo-gaśniczych, przygotowują do startu w zawodach wyższego szczebla, a także są okazją do popularyzacji wśród społeczeństwa zagadnień ochrony przeciwpożarowej – jak możemy dowiedzieć się z regulaminu. Tegoroczne zmagania rozpoczęto inaczej, niż w poprzednich latach. Organizatorzy zdecydowali się powrócić do konkurencji musztry, która przez wiele lat nie była przeprowadzana. Każda drużyna w 9- osobowym składzie wraz z dowódcą miała za zadanie zaprezentować się przed komisją sędziowską. Dowódca miał za zadanie: doprowadzić drużynę na miejsce ćwiczenia, następnie składał przewodniczącemu komisji meldunek o gotowości do wykonania przez drużynę ćwiczenia musztry. Po złożeniu meldunku i informacji o możliwości przeprowadzenia ćwiczenia dowódca wydawał z pamięci komendy całej drużynie m.in. : „BACZNOŚĆ”, „RÓWNAJ W PRAWO”, „SPOCZNIJ”, „KOLEJNO ODLICZ”, „W PRAWO, W LEWO, W TYŁ – ZWROT” czy też „ZA MNĄ MARSZ”. Na zakończenie ćwiczenia cała drużyna została przeprowadzona przed pozorowaną trybuną  (składem sędziowskim). Przemarsz ten częściowo musi być wykonywany krokiem defiladowym zgodnie z komendami dowódcy: „BACZNOŚĆ”, „Na prawo – PATRZ” – drużyna kieruje wzrok na prawą stronę, a dowódca salutuje. Dopiero gdy drużyna przejdzie za odbierającego defiladę, dowódca przestaje salutować i wydaje komendy: „BACZNOŚĆ” oraz „SPOCZNIJ”, następnie w szyku marszowym opuszcza plac ćwiczeń. Po tym ćwiczeniu przyszedł czas na losowanie kolejności startu przez dowódców drużyn w kolejnych konkurencjach. Zarówno druhny, jak i druhowie poszczególnych drużyn mieli pokonać sztafetę pożarniczą 7x50 m z licznymi przeszkodami, np. przeskok przez płotek oraz rów, czy też przebiegnięcie po równoważni. Następnie każda drużyna według wylosowanej kolejności wykonuje ćwiczenie bojowe. Na tych zawodach każda drużyna startowała według wcześniejszych ustaleń na jednej motopompie udostępnionej przez druhów z OSP Futoma. Sprawne rozwinięcie węży pożarniczych i poprawne połączenie ich w kilka sekund, to zadanie wymagające niezwykłej precyzji, dlatego zawsze wywołuje wiele emocji. Zmaganiom strażaków przyglądali się burmistrz Błażowej Jerzy Kocój, komendant miejsko-gminny OSP dh Maciej Pałac, który również prowadził i komentował zawody, Krzysztof Kulasa – pracownik Urzędu Miejskiego w Błażowej, który na co dzień opiekuje się jednostkami OSP w gminie oraz mieszkańcy całej gminy. W grupie C pierwsze, a jednocześnie jedyne miejsce w tej grupie otrzymały druhny z Futomy. W grupie A we wszystkich trzech konkurencjach zwyciężyła Piątkowa, co dało im I miejsce za najlepiej wykonane ćwiczenie musztry oraz I miejsce w klasyfikacji generalnej ( sztafeta pożarnicza + ćwiczenie bojowe), druga była Futoma, a następnie Błażowa. W nagrodę druhny i druhowie otrzymali statuetki św. Floriana, dyplomy i niewielkie kwoty pieniężne. Na zakończenie podsumowano zawody sportowo – pożarnicze, podziękowano za sportowe zachowanie oraz sprawne wykonywanie ćwiczeń.  Wielkie gratulacje dla druhów z OSP Piątkowa za zwycięstwo. Pamiętajmy! Zawody to nie tylko rywalizacja, ale także nauka i okazja do pokazania sprawności oraz współpracy w poszczególnych sekcjach. Już sam udział w zawodach jest sukcesem, dlatego gratulujemy wszystkim uczestnikom!

Ewa Drewniak