Podczas zebrania sprawozdawczego druhowie ochotnicy z Kąkolówki podsumowali mijający rok. W trakcie dyskusji zwrócono uwagę na priorytety do zrealizowania w bieżącym roku, z których najważniejszym jest przyjęcie nowych członków oraz uzupełnienie wyposażenia.