Podczas zebrania Zarządu Miejsko – Gminnego Ochotniczych Straży Pożarnych w Błażowej, które odbyło się 3 grudnia 2017 r. w Domu Ludowym w Kąkolówce, strażacy dyskutowali na temat spraw dotyczących działalności OSP. W obecności przedstawicieli wszystkich gminnych jednostek podsumowano mijający rok, omówiono najpilniejsze sprawy w związku ze zbliżającą się zimą, rozpatrzono aktualne sprawy bojowe i ustalono harmonogram zebrań w poszczególnych jednostkach.