2 kwietnia 2017 roku o godzinie 14:00 odbyło się w remizie w Nowym Borku zebranie sprawozdawcze podsumowujace działalność wszystkich jednostek OSP stacjonujących w naszej gminie. Swoją obecnością zebranie uświetnili przybyli goście, wśród których znaleźli się burmistrz Błażowej Jerzy Kocój, przewodniczący Rady Miejskiej Jurek Faraś oraz aspirant sztabowy Mariusz Pilszak.

 Zebranych w sali przywitał prezes Roman Łach, po czym w krótkich słowach przedstawił porządek posiedzenia, który został jednogłośnie przyjęty przez przedstawicieli poszczególnych jednostek OSP. Następnie komendant R. Łach przeszedł do przedstawinia spraw zbiorowych, dotyczących między innymi stanu liczebnego członków (363 osoby), liczby osób, które brały udział w szkoleniach, liczby samochodów, jakie są w posiadaniu jednostek oraz spraw związanych z finansami Związku, tj. wykorzystanie środków samorządowych, sprawy sponsorów oraz rozliczenia kalendarzy.

Następnym punktem zebrania były sprawy prewencyjno-bojowe. Tutaj głos zabrał komendant R. Łach przytaczając syatystki dotyczace wyjazdów za lata 2015 (57 wyjazdów) i 2016 (55 wyjazdów). Poruszył także sprawy związane z badaniami lekarskimi, oraz przeglądami pojazdów bojowych. W ciepłych słowach podziękował oraz pogratulował osobom biorącym czynny udział w kursach i szkoleniach. W dalszej częsci swojego wystąpienia  prezes poruszył temat zbliżających się Świąt Wielkanocnych oraz kwestii odpowiedniego przygotowania się do ich obchodów. Zwrócił uwagę zebranym strażakom na to, aby zabdbać o wygląd mundurów oraz pouzupełniać w nich wszelkie braki, o ile takowe istnieją.

Trzecia część zebrania dotyczyła spraw róźnych. Została w niej poruszona między innymi kwestia składania wniosków na nowe mundury. W dalszej części głos zabrał burmistrz Jerzy Kocój, który w krótkich słowach podsumował wszystkie zebrania, jakie odbyły się w poszczególnych jednostkach oraz podkreślił, iż zostały one przygotowane na najwyższym poziomie. Wyraził także swój wielki szacunek dla pracy, jaką wykonują strażacy, jednocześnie prosząc o poważne podejście do kwestii, jaką są prowadzone szkolenia. Burmistrz zachęcał także zebranych strażaków do wzięcia udziału w organizowanym przez Gazetę Codzienną Nowiny plebiscycie, w którym wybrany zostanie Strażak Roku. Głos zabrał także uczestniczący w zebraniu przedstawiciel policji aspirant sztabowy Mariusz Pilszak, dziękując zebranym na sali za wszelką pomoc oraz współpracę w działaniach. Na zakończenie została poruszona kwestia dotacji na nowy pojazd bojowy. Odniósł sie do niej także burmistrz Błażowej, który przedstawił zebranym, jak wygląda procedura dotycząca pozyskania takiego dofinansowania, oraz zwrócił uwagę na fakt, iż nie jest to prosta sprawa, jednak zrobi, co będzie mógł, aby chociaż jeden w pełni wyposażony pojazd pozyskać dla gminy. Podobne zdanie wyraził przewodniczący Rady Miejskiej Jurek Faraś, obiecując, że Rada pochyli się nad tym problemem. Zebranie sprawozdawcze zakończył prezes Roman Łach, dziękując wszystkim za przybycie oraz składając zebranym gościom życzenia zdrowych, ciepłych i wesołych Świąt Wielkanocnych.

                                                      Kamil Zagórski