Zostaliśmy zaproszeni w dniu 28 stycznia 2017 roku przez prezesa Romana Łacha, by wysłuchać podsumowania udanego dla jednostki roku 2016. Tradycyjnie prezes rozpoczął doroczne zebranie od powitania zebranych i przybyłych gości. Do futomskiej remizy przybyli burmistrz Jerzy Kocój, reprezentująca przewodniczącego Rady Miejskiej Jurka Farasia  wiceprzewodnicząca Anna Lorenz-Filip, radny Rady Powiatu Rzeszowskiego Stanisław Najda, sołtys i radna Małgorzata Drewniak, radna Rady Miejskiej i przewodnicząca Rady Rodziców Elżbieta Kustra, ks. proboszcz Jan Czaja,  ks. rodak Bartłomiej Dziepak, wiceprezes Miejsko-Gminnego Zarządu OSP w Błażowej i prezes OSP w Białce druh Maciej Trafidło, prowadząca Młodzieżową Drużynę Pożarniczą Joanna Pępek, dyrektor Szkoły Podstawowej w Futomie Zdzisław Chlebek, radni Rady Sołeckiej Anna Karnas i Jerzy Panek, wspierający finansowo i społecznie jednostkę Bogumiła Wrona oraz panowie Roman, Paweł i Kazimierz Mazurowie, uczestnicy ostatniego Turnieju Wiedzy Pożarniczej Zuzanna Wielgos i Kamil Łach, młodzi uczestnicy ostatniego widowiska jasełkowego i członkowie MDP. W trakcie obrad dotarł brygadier Bogdan Jakubiec z Rzeszowa. Zaproszonych gości poproszono do stołu prezydialnego. Zebraniu przewodniczył dh Wacław Karnas, który przedstawił porządek obrad, przeprowadził powołanie przewidzianych statutem komisji i oddał ponownie głos prezesowi R. Łachowi. Z przedstawionego sprawozdania wynika, że był to bardzo udany rok dla jednostki. Druhowie - zgodnie z przyjętym przed rokiem planem działania - tradycyjnie  uczcili swego patrona św.  Floriana mszą świętą i odwiedzeniem grobów 33. druhów spoczywających na miejscowym cmentarzu, w Wielki Piątek prowadzili rozważania Drogi Krzyżowej, a w Wielką Sobotę wspólnie z Młodzieżową Drużyną Pożarniczą pełnili wartę honorową przy Grobie Pańskim, a następnie w galowych mundurach wzięli udział w rezurekcji. Towarzyszyli miejscowej szkole w trakcie Dnia Dziecka uświetniając imprezę przejażdżkami wozem bojowym i pokazami sprawności sprzętu. Podczas wizyty w Dniu Patrona Szkoły św. Jana Kantego zaprzysięgli kolejnych siedmiu członków MDP. Z inicjatywy druha Macieja Wielgosa i druhny Marioli Raszowskiej-Wróbel przeprowadzono w szkole i remizie praktyczne pokazy udzielania pierwszej pomocy dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Strażacy aktywnie uczestniczyli w organizacji X Jubileuszowych Dni Futomy, a także w zbiórce krwi i rejestracji dawców szpiku kostnego w Harcie i Futomie. Poczet sztandarowy, obok corocznych uroczystości parafialnych, gminnych i odpustowych, uczestniczył w poświęceniu tablicy ks. dziekana Wojciecha Stachyraka, jubileuszu 70-lecia OSP w Ulanicy, pogrzebach zmarłych druhów z OSP w Piątkowej, Błażowej i Białce oraz dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury Zbigniewa Nowaka, który ze strażakami współpracował i był gościem futomskiej jednostki. Delegacja strażaków wzięła udział w spotkaniu z dziennikarzem Krzysztofem Ziemcem na zaproszenie dyrektora szkoły Zdzisława Chlebka, druhowie wykonali wycinkę drzew przy kościele parafialnym na prośbę ks. proboszcza Jana Czai. Największym i nieplanowanym w zeszłorocznym planie przedsięwzięciem było połączenie obu sal w remizie i remont tej drugiej. Wykonano zadaszenie nad łącznikiem, schody betonowe łączące sale, wzmocniono sklepienie konstrukcją stalową, wykonano strop nad schodami i wymurowano ścianę. Prace były bardzo pracochłonne i trudne do wykonania. Wymagało wiedzy i zaangażowania wielu druhów. W drugiej sali wymieniono podłogę, usunięto starą powłokę malarską i lamperię, wyburzono piece, wykonano nowe instalacje elektryczną i gazową oraz podwieszony sufit. Zostały także wyremontowane pomieszczenia kuchenne, sanitarne oraz gospodarcze. Cały obiekt jest atrakcyjny i służy lokalnej społeczności pod wynajem na uroczystości weselne, chrzciny, komunie, osiemnastki, zabawy karnawałowe i sylwestrowe. Druhowie wykazali się dużym zaangażowaniem w pracę na rzecz jednostki. W sumie przepracowali społecznie 1505 godzin.  W tym najwięcej Mateusz Pocałuń – 198 godzin, Kamil Kustra – 140 , Agnieszka Łach -103, Stanisław Kustra syn Alojzego - 88,  Paweł Panek- 75, Maciej Skawiński – 63, Grzegorz Panek - 57 godzin. Osoby niezrzeszone przepracowały łącznie 229 godzin, w tym Tomasz Raszowski – 42 godziny, Kamil Łach – 35, Edward Raszowski - 26,  Bogumiła Wrona – 14, Anna Karnas - 13 godzin. W sumie przepracowano społecznie na rzecz jednostki 1734 godziny, co przy stawce 10 złotych za godzinę daje kwotę 17 340 złotych. Prezes szczególnie wyróżnił trzech druhów       ;  Mateusza Pocałunia, Kamila Kustrę i Stanisława Kustrę. 22 stycznia druhowie wystawili widowisko jasełkowe dla miejscowej społeczności i zaproszonych gości nawiązując do pięknej tradycji sprzed wielu lat. Sala zapełniła się widzami. Po spektaklu zlicytowano dwie rzeźby podarowane przez Marka Twardego. Zbierano wolne datki do puszki na tor przeszkód dla Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej. Jasełka wzbudziły aplauz i uznanie miejscowej społeczności. W przygotowaniu scenariusza, występu, scenografii, strojów i dekoracji wzięli udział druhowie i młodzież: Mariola Raszowska-Wróbel, Mateusz Pocałuń, Paweł Pocałuń, Roman Łach, Maciej Wielgos, Faustyna Szczutko, Patrycja Kustra, Natalia Dziepak, Damian Mazur, Aleksandra Walus, Mikołaj Kocur, Kamil Łach, Aleksandra Skawińska, Jakub Kustra, Wiktoria Mazur, Katarzyna Mazur, AlesiaFarbaniec, Barbara Pocałuń, Kamil Kustra, Maciej Skawiński, Maciej Mazur. Oprawę muzyczną zapewnili Wiesława i Michał Stefanikowie, obsługę nagłośnienia Marek Raszowski i Marek Kiełbasa, scenariusz i licytację rzeźb przeprowadził Paweł Panek, nad całością przygotowań czuwała Agnieszka Łach. Kalendarze dla strażaków zasponsorowali Jan, Kazimierz i Paweł Mazurowie oraz Michał Winiarski i Piotr Kruczek. Darczyńcami, którzy wsparli jednostkę finansowo lub rzeczowo byli: Roman, Kazimierz i Paweł Mazurowie, ks. Jan Czaja, Andrzej Dziepak, Marek Pępek i Marek Twardy, Bogumiła i Andrzej Wrona, Rada Sołecka z Futomy i Bank Spółdzielczy z Błażowej. Współpracowała aktywnie ze strażą szkoła, Stowarzyszenie Kultywowania Kultury i Tradycji Ziemi Futomskiej oraz Pani J. Pępek – opiekunka MDP.  W trakcie obrad akty honorowego członka jednostki odebrali druhowie seniorzy Adolf Bęben, Mieczysław Rybka oraz ks. Bartłomiej Dziepak. Druh M. Pocałuń składający sprawozdanie z działalności operacyjno-ratowniczej i szkoleniowej za 2016 rok poinformował, że futomscy strażacy wyjeżdżali do 13 zdarzeń, w tym 8 pożarów, 4 miejscowych zagrożeń i jednego fałszywego alarmu. Zabezpieczali teren w IV etapie 73 wyścigu kolarskiego Tour de Pologne w Lubeni, brali udział w manewrach powiatowych w Kielnarowej oraz usuwali gniazdo szerszeni w budynku mieszkalnym. W czasie inspekcji zespół kontrolny komendanta miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie wystawił jednostce ocenę dobrą. W kwietniu 2016 roku trzy osoby wzięły udział w powiatowych eliminacjach Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej w Rzeszowie. Z. Wielgos zajęła V miejsce w grupie I, K. Łach II miejsce w grupie II, a D. Wielgos III miejsce w grupie III. Roman Mazur zakupił i przekazał jednostce kombinezon na szerszenie.

Najważniejszym celem w nowym planie finansowym będzie zakup rozkładanego toru przeszkód dla Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej, wartego 13 000 zł. Do tej pory operatywni strażacy zebrali już kwotę około 3 000 zł od darczyńców i ofiarodawców w czasie jasełek.  W trakcie dyskusji gratulacje składali i komplementowali futomskich strażaków: burmistrz Jerzy Kocój, wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Anna Lorenz-Filip, sołtys Małogorzata Drewniak, radny Rady Powiatu Stanisław Najda, brygadier Bogdan Jakubiec, dyrektor szkoły Zdzisław Chlebek. Prezes R. Łach podsumowując zebranie wyraził niepokój stanem dofinansowania strażaków - ochotników oraz stanem technicznym pomnika Żołnierzy AK i BCh, który jest usytuowany przed budynkiem remizy. Prosił także o podpisy pod listami, które być może pozwolą uzyskać w przyszłości dodatek do emerytur strażaków- ochotników. Następnie zaprosił do dyskusji w kuluarach i na drugą cześć spotkania przy posiłku, kawie, herbacie i ciastku.

                                                                                     Zdzisław Chlebek

PODZIĘKOWANIE

Ochotnicza Straż Pożarna w Futomie pragnie przekazać serdeczne podziękowania mieszkańcom wsi Futoma za wsparcie w postaci wolnych datków za kalendarze.

Prezes Roman Łach wraz z Zarządem.