18 lutego 2017 r. odbyło się zebranie sprawozdawcze w jednostce OSP Lecka. Wszystkich przybyłych powitał prezes jednostki dh Stanisław Cag. Trzeba przyznać, że strażaków zaszczycili znamienici goście. Byli wśród nich członek Zarządu Województwa Podkarpackiego Stanisław Kruczek, starosta rzeszowski Józef Jodłowski, burmistrz Błażowej Jerzy Kocój, przewodniczący Rady Miejskiej Jurek Faraś, proboszcz parafii Lecka Stanisław Kowal, dyrektor szkoły Bogusława Kośmider, sołtys Lecki Antoni Mazur, członek Zarządu Miejsko-Gminnego OSP Zdzisław Bober, opiekun jednostek OSP z ramienia Urzędu Miejskiego Krzysztof Kulasa. Przybyli członkowie jednostki, a także ochotnicy, którzy mają zamiar wstąpić w szeregi OSP.

Stanisław Cag przedstawił porządek obrad przyjęty w głosowaniu. Wybrano przewodniczącego zebrania, a został nim dh Andrzej Bieszczad, protokolantkę – Wiolettę Rzeźnik. Komisję Uchwał i Wniosków tworzyły druhny Maria Bieszczad, Krystyna Rzeźnik i Danuta Woźniak.

O działalności Zarządu w 2016 r. mówił Stanisław Cag. Jednostka liczy 33 druhów i 7 druhen, łącznie 40 członków czynnych. W okresie sprawozdawczym szeregi jednostki zasilili druhowie  Sebastian Rzeźnik i Konrad Wróbel oraz druhna Mariola Wójcik. W minionym okresie odbyło się 11 posiedzeń Zarządu i 3 posiedzenia Komisji Rewizyjnej. Zakupiono sprzęt: 3 hełmy, 5 par rękawic, 8 kominiarek. Z uwagi na fakt, że dużo jest przestarzałego sprzętu na stanie jednostki, potrzebna jest inwentaryzacja.

Sprawy prewencyjno-bojowe omówił dh naczelnik Aleksander Ustrzycki.

„Sprawy prewencyjne i bojowe

W roku 2016 do pożarów wyjeżdżaliśmy tylko 1 raz – 4 marca płonęły zabudowania mieszkalne i gospodarcze na Wilczaku. Poza tym braliśmy udział w kilku wyjazdach gospodarczych. Trzech druhów ukończyło szkolenie z zakresu ratownictwa technicznego, są to:  Andrzej Bartoń, Jarosław Ślęczka, Michał Gruba.

Trzech druhów brało udział w szkoleniu pokazowym używania defibrylatorów, są to:  Andrzej Bieszczad, Krzysztof Wójcik, Jacek Bator.

Uczestnictwo w uroczystościach ze sztandarem:

2.05 – przemarsz na cmentarz i msza św. z okazji Dnia Strażaka,

15.05 – Święto Ludowe w Błażowej,

18.09 – 70-lecie naszej jednostki,

11.11 – odpust parafialny w Błażowej w dniu św.. Marcina,

Braliśmy udział w czterech pogrzebach:

17 kwietnia – Marka Ząbka – Kąkolówka,

8 sierpnia – Tadeusza Groszka – Błażowa,

13 sierpnia – Zbigniewa Nowaka – Futoma,

5 grudnia– Zabratowskiego – Błażowa.

Obsługa uroczystości i imprez okolicznościowych:

·       zabezpieczenie Drogi Krzyżowej – Lecka,

·       pełnienie warty przy Grobie Pańskim,

·       procesja rezurekcyjna,

·       procesja Bożego Ciała,

·       procesja odpustu parafialnego,

·       zabezpieczenie imprezy Dni Błażowej,

·       rozpoczęcie rajdu rowerowego.

Przepracowane godziny druhów biorących udział w zabezpieczeniu imprez, zebraniach i szkoleniach:

Andrzej Bartoń 88, Michał Gruba 68, Stanisław Cag 65, Roman Rzeźnik 59, Jarosław Ślęczka 59, Andrzej Bieszczad 50, Aleksander Ustrzycki 49, Rafał Jakubczyk 44, Krzysztof Wójcik 41, Tadeusz Bieszczad 31, Roman Bieszczad 29, Łukasz Rzeźnik 27, Jacek Bator 27, Tadeusz Hałoń 25, Marcin Bator 25, Konrad Wróbel 25, Michał Bator 23, Wiesław Ślęczka 22, Mateusz Woźniak 22, Damian Ustrzycki 21, Wioletta Rzeźnik 20, Dawid Ustrzycki 18, Bogumił Rzeźnik 18, Krystyna Rzeźnik 15, Alicja Ustrzycka 14, Danuta Woźniak 13, Maria Bieszczad 12, Sebastian Rzeźnik 12, Jan Wójcik 9, Mariusz Ślęczka 8, Kazimierz Bieszczad 6, Tadeusz Wolański  5, Mariola Wójcik 5, Robert Ślęczka 4, Stanisław Paściak 4, Lucyna Ślęczka 1

Dziękuję władzom gminy za owocną współpracę, wielkie podziękowania składam na ręce naszych druhen, które czynią dużo starań w przygotowaniach do imprez i uroczystości. Dziękuję również wszystkim naszym strażakom biorącym udział w życiu naszej jednostki i zachęcam do dalszej pracy społecznej.

Od początku roku upłynęło już trochę czasu, ale wszystkim gościom, strażakom i ich rodzinom życzę wszystkiego, co w życiu najlepsze”.

Sprawozdanie gospodarcze złożyła druhna Wioletta Rzeźnik.

„W minionym roku wykonano następujące prace:

1.       pomalowano i zamontowano regały na talerze,

2.       zakupiono i zamontowano lampy i żarówki ledowe w kuchni, na sali, w garażu i we wnęce przed wejściem,

3.       pocięto i porąbano drewno do kominka, po czym  złożono je przy dolnym garażu,

4.       zakupiono i zamontowano pilarkę spalinową w samochodzie,

5.       rozebrano stary przystanek koło Zofii Ślęczki,

6.       do agregatu prądotwórczego trójfazowego zrobiono rozdzielnię prądu,

7.       przeprowadzono wiosenne sprzątanie drogi powiatowej, zebrano 38 worków śmieci,

8.       umyto asfalt z błota przed położeniem nowej nawierzchni na drodze powiatowej; w tym celu użyto 40 tys. litrów wody,

9.       wykonano zaporę na rzece w celu pozyskiwania wody podczas suszy,

10.      przeprowadzono inwentaryzację naczyń,

11.      zakupiono 9 garnków, 150 filiżanek oraz 150 szampanówek,

12.      zakupiono odkurzacz przemysłowy,

13.      zakupiono grzejnik do toalety,

14.      zakupiono 3 mundury wyjściowe, koszule, krawaty, podkoszulki i dystynkcje.

Ponadto:

·       przygotowano i zorganizowano 70. rocznicę założenia OSP w Lecce, na którą zaproszono gości oraz delegacje z pocztami sztandarowymi z sąsiednich jednostek ,

·       zorganizowano zabawę sylwestrową.

Salę wypożyczono na:

ü  3 zebrania wiejskie,

ü  1 chrzciny,

ü  2 imprezy urodzinowe,

ü  1 rocznicę ślubu,

ü  4 stypy,

ü  1 raz leśnikom podczas liczenia zwierzyny,

ü  1 raz wypożyczono grzybek  podczas rozdawania owoców i warzyw dla mieszkańców wsi,

·       zorganizowano zebranie Zarządu M-G OSP,

·       rozprowadzono kalendarze na terenie wsi Lecka ,

·       utrzymywano porządek wewnątrz i na zewnątrz budynku remizy i dolnego garażu,

·       koszono trawę oraz usuwano śnieg z parkingów.

W tym miejscu Zarząd OSP w Lecce serdecznie dziękuje wszystkim druhnom i druhom za zaangażowanie i pracę społeczną na rzecz naszej jednostki. Podziękowania kierujemy również do wszystkich osób zaangażowanych w działalność jednostki.

W czynie społecznym nasi druhowie i druhny przepracowali 1670 godzin na sumę około. 16.000 zł.

W pracach tych brali udział:

 

Roman Rzeźnik 210, Wioletta Rzeźnik 183, Maria Bieszczad 136, Alicja Ustrzycka 135, Danuta Woźniak 122, Aleksander Ustrzycki 99, Krystyna Rzeźnik 86, Sebastian Rzeźnik 86,  Wiesław Ślęczka 81, Andrzej Bieszczad 76, Stanisław Cag 65, Krzysztof Wójcik 49, Mariola Wójcik 40, Dawid Ustrzycki 30, Andrzej Bartoń 28, Kazimierz Bieszczad 26, Tadeusz Bieszczad 24,  Michał Gruba 23, Mateusz Woźniak 23, Jacek Bator 22, Konrad Wróbel 16, Łukasz Rzeźnik 15, Bogumił Rzeźnik 14,  Tadeusz Wolański 13, Damian Ustrzycki 12, Marcin Bator 12,  Lucyna Ślęczka 12,  Roman Bieszczad 10, Rafał Jakubczyk 8, Marcin Czarnik 6,  Michał Bator 3, Robert Ślęczka 3, Tadeusz Czarnik 3,  Jan Wójcik 3,  Jarosław Ślęczka 3,  Tadeusz Hołoń

W pracach społecznych brały również udział osoby nie należące do jednostki:

Sylwia Rzeźnik 20, Kamil Bartoń 10, Roksana Ustrzycka 10, Klaudia Woźniak 7, Katarzyna Hołoń 4.

Podziękowania należą się również sponsorom. Są wśród nich:

1.       Gmina Błażowa na czele z burmistrzem i przewodniczącym Rady Miejskiej -

·       zwiększenie przydziału mocy energii elektrycznej z 7 na 12 kw,

·       zakup pilarki spalinowej Sthill wraz z osprzętem.

2.       Stanisław Bator i Jacek Bator – roboty koparką, wykonanie zapory na rzece, usuwanie śniegu koło remizy i z parkingów oraz użyczenie garażu podczas naprawy samochodu strażackiego,

3.       Koło Łowieckie Jarząbek – przekazanie dzika na uroczystość 70-lecia OSP,

4.       Marcin Bieszczad – przekazanie dla jednostki 13 par butów wojskowych,

5.       Aleksander Ustrzycki – koszenie kosiarką rotacyjną , zbiórka oraz wywóz trawy z placu koło sali tanecznej

6.       Roman Bieszczad – nosze aluminiowe do ratownictwa,

7.       Wioletta Rzeźnik, Alicja Ustrzycka, Maria Bieszczad, Krystyna Rzeźnik, Danuta Wożniak, Mariola Wójcik, Lucyna Ślęczka – pieczenie ciast, przygotowywanie posiłków, dbanie o wystrój i dekorację oraz obsługa poszczególnych imprez i spotkań, jakie odbyły się w naszej remizie,

8.       z przydziału funduszy Państwowej Straży : 3 hełmy, 5 par rękawic, 5 kominiarek.

W tym miejscu chciałabym również złożyć szczególne podziękowanie p. Danucie Heller – redaktor naczelnej „Kuriera Błażowskiego” oraz p. Januszowi Tłuczkowi za obecność z aparatem na ważnych dla jednostki uroczystościach. Zdjęcia te wzbogacają strażacką kronikę. Dzięki nim nasi następcy za kilka / kilkanaście lat będą mogli zobaczyć, jak wcześniej wyglądała działalność naszej jednostki.

W imieniu całego Zarządu pragnę serdecznie podziękować wszystkim druhnom i druhom, Panu Burmistrzowi Jerzemu Kocojowi, Przewodniczącemu Rady Miejskiej Panu Jurkowi Farasiowi, wszystkim Sponsorom, a także tym, którzy nie zostali wymienieni, ale pracowali na rzecz naszej jednostki i  w jakikolwiek sposób przyczynili się do rozwoju OSP w Lecce”.

Wysłuchaliśmy też sprawozdania finansowego, które przedłożył dh Krzysztof Wójcik.

Dochody, na które składały się: pozostałość w kasie z poprzedniego roku, składki członkowskie, dochody ze sprzedaży kalendarzy, za udział w akcjach i szkoleniach, z wypożyczania sali i naczyń, z zabaw tanecznych, od sponsorów wynosiły 16 289 zł.  Na rozchody złożyły się koszty imprez okolicznościowych, doposażenia kuchni i sali, garażu i samochodu, zakup mundurów dla nowo przyjętych członków, druk kalendarzy, opłaty skarbowe, składki i inne wydatki. Wydatki to kwota 15 582 zł. Na koniec roku na rachunku bankowym pozostaje 1512 zł, w kasie u skarbnika 708 zł, razem 2220 zł.

Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej przedstawił dh Roman Bieszczad. Komisja w 2016 r. trzykrotnie kontrolowała kasę OSP Lecka. Stwierdziła, że Zarząd jednostki przeprowadził 11 zebrań, na których omawiano sprawy realizacji planu na 2016 rok. Poruszano wiele kwestii istotnych dla jednostki. Sprawozdanie informowało o finansach jednostki, o czym była mowa w sprawozdaniu finansowym. Wobec tego, że w funkcjonowaniu jednostki nie dopatrzono się żadnych nieprawidłowości, Ko misja wnioskowała udzielenie Zarządowi absolutorium.

Dh Stanisław Cag przedstawił plan działalności na 2017 rok. Do wykonania pozostaje 16 zadań, a więc sporo. Druhowie mają zamiar:

rozebrać grzybek i wykonać parking, wykonać nową studnię, wykonać i zamontować gablotę na puchary, dokupić kolumny do nowej sali, wykonać nowe drzwi garażowe, zamontować klimatyzację, zakupić nagrzewnicę, doposażyć kuchnię, kupić węże, zorganizować zabawy dochodowe, wypożyczać salę na imprezy, utrzymać porządek w remizie i w jej otoczeniu, organizować posiedzenia Zarządu i Komisji Rewizyjnej, urządzić plac zabaw dla dzieci, zorganizować wycieczkę dla druhów z OSP.

Plan budżetu zakłada pozyskanie dochodów ze źródeł wzorem roku ubiegłego.

Po przedstawieniu sprawozdań rozpoczęła się dyskusja. Jako pierwszy głos zabrał Stanisław Kruczek. Jest świadomy faktu, że ochotnicy uzupełniają działania zawodowej straży. Strażacy są bardzo potrzebni. Podziękował im za zaangażowanie społeczne, druhnom za pracę na rzecz jednostki.

Strażacy są tam, gdzie są potrzebni , gdzie mieszkańcy potrzebują pomocy – stwierdził starosta Józef Jodłowski. Życzył druhom jak najmniej wyjazdów do pożarów. Aby św. Florian otaczał ich swoją opieką.

Burmistrz Jerzy Kocój wyrażał się o druhach w samych superlatywach. Jeśli chodzi o pracę na rzecz środowiska, to wiodąca jednostka w gminie. Ceni godziny przepracowane społecznie. Docenia ambitne plany ochotników na 2017 rok. Obiecuje wsparcie ze strony samorządu.

Radny Stanisław Najda zauważył, że ochotnicy z Futomy przepracowali społecznie 1400 godzi, strażacy z Lecki 1600. Strażacy to żołnierze armii dobrego dzieła. Wspominał 70-lecie tej jednostki, na którym był obecny. Wyraził uznanie dla pracy prezesa Stanisława Caga i jego kolegów.

Ks. Stanisław Kowal podziękował za dobrą współpracę OSP. Na druhów można zawsze liczyć przy pracach remontowych w kościele. Zaprosił zebranych na uroczystości wielkanocne.

Przewodniczący Jurek Faraś dołączył się do słów życzeń i podziękowań pod adresem druhów. Podziękował za pracę na rzecz środowiska.

Głos zabierała Bogusława Kośmider, dziękując za współpracę ze szkołą.

Stanisław Cag podziękował gościom za niezawodne przybycie. Zainteresował druhów planowaną wycieczką.

W tym dniu padło wiele zasłużonych słów podziękowania. W ten sposób wyrażano wdzięczność za dobrodziejstwa doznane od strażaków.

Po dyskusji nad sprawozdaniami Zarządowi udzielono absolutorium.

Zebranie było okazją do uhonorowania trzech druhów oznaczeniami strażackimi. Otrzymali je Marcin Bator i Michał Bator za 5 lat pracy w szeregach OSP oraz Eugeniusz Jamioł za 20-letni staż w straży.

Naczelnej „Kuriera” odśpiewano imieninowe „Sto lat” i wręczono kwiaty. Bardzo dziękuję.

Podano smaczny posiłek. Przy pięknie nakrytym stole rozpoczęła się nieoficjalna część spotkania.

Danuta Heller

DZIESIĘĆ PRZYKAZAŃ STRAŻAKA

  1. Nie wyobrażaj sobie, że samo przywdzianie munduru strażackiego czyni cię już strażakiem, albowiem jeśli paradujesz w mundurze, a zaniedbujesz swoich obowiązków, jesteś jako wilk w owczej skórze.
  2. Bądź zawsze trzeźwy. Trzeźwość jest podstawą wszystkich cnót, jakie prawego strażaka zdobić powinny.
  3. Bądź czujny - czujny jak kogut w nocy, jak orzeł w dzień. Zawsze gotów bądź na ratunek. Śpij jak zając, a bądź mężny jak lew.
  4. Bądź odważny, ale i rozważny. Nie narażaj życia i zdrowia tam, gdzie osiągnąć się nic nie da, lub gdzie oczywiste niebezpieczeństwo życiu zagraża. Nie czyń brawury dla popisu, lecz wszystko czyń, co każe obowiązek, co każą przełożeni, co wymaga dobrego dzieła, któremu służysz.
  5. Będziesz posłuszny przełożonym swoim. Strażak to żołnierz armii dobrego dzieła i jak żołnierz winien w rzeczach służby wyrzec się własnej woli.
  6. Przestrzegaj porządku. Przysłowie głos: „Porządek jest duszą świata". Bez porządku ani państwo, ani dom ostać się nie może.
  7. Bądź dumny z tego, że należysz do towarzystwa pożarniczego, że należysz do niezliczonej rzeszy bojowników walczących pod sztandarem najczystszej miłości bliźniego.
  8. Będziesz towarzyszem dobrym. Przepiękne hasło strażackie: „Jeden za wszystkich, wszyscy za jednego" uczy, jakiego rodzaju ma być koleżeństwo w drużynach strażackich.
  9. Będziesz spełniał obowiązki swoje z ochotą. Jesteś ochotnikiem, więc nie czyń jak najemnik, który rad wykręca się od roboty.
  10. Będziesz się starał o zabezpieczenie losu swojej rodziny na wypadek twojej śmierci lub kalectwa.

Strażak 1901