OBRADY ZARZĄDU MIEJSKO-GMINNEGO OSP

W dniu 11 grudnia 2016 r. odbyło się poszerzone zebranie Zarządu Miejsko-Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polski w miejscowości Futoma.

Posiedzenie otworzył druh prezes Roman Łach witając przybyłych gości: burmistrza Błażowej Jerzego Kocoja, opiekuna z ramienia gminy Krzysztofa Kulasę oraz wszystkich przybyłych druhów.

Prezes przedstawił do zaakceptowania ustalony wstępnie harmonogram zebrań sprawozdawczych i po małej korekcie godziny rozpoczęcia zebrania w Nowym Borku, został przegłosowany i zatwierdzony.

    W sprawach prewencyjno-bojowych głoś zabrał komendant gminny dh Maciej Pałac. Przedstawił zebranym informację na temat zasad regulaminowego umundurowania bojowego. Przypomniał o pilnowaniu powierzonego sprzętu w okresie zimowym oraz poinformował o planowanych szkoleniach.

Prezes R. Łach przedstawił zebranym informację z zebrania powiatowego, które odbyło się w Komendzie Miejskiej, a dotyczyło sposobu rozliczania się z Urzędem Skarbowym. Poruszył także sprawę rozliczenia się z kalendarzy strażackich oraz prosił o terminowe dostarczanie dokumentów po zebraniach sprawozdawczych.

Dh Stanisław Cag zwrócił uwagę na wygląd tegorocznego kalendarza i wspomniał o niedociągnięciach.

Burmistrz Jerzy Kocój w swoim wystąpieniu poinformował o działaniach strażaków na rzecz gminy i podziękował im za to, natomiast opiekun K. Kulasa przypomniał o terminowym rozliczeniu kierowców i jednostek w terminie do 20 grudnia 2016 r.

Dh Leszek Pępek zabrał głos w sprawie rozliczeń za kalendarze oraz zaproponował zakup książek działalności dla straży, natomiast dh Ustrzycki przypomniał o zakupie apteczek samochodowych. Na koniec prezes w imieniu swoim i całego Zarządu Gminnego złożył życzenia świąteczne i noworoczne dla wszystkich strażaków i ich rodzin.

Maciej Pałac