POSIEDZENIE ZARZĄDU ODDZIAŁU MIEJSKO-GMINNEGO ZOSP RP W BŁAŻOWEJ

30 października br. w remizie OSP w Lecce odbyło się posiedzenie robocze Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego ZOSP RP w Błażowej, poszerzone o prezesów, naczelników, przewodniczących komisji rewizyjnych ikierowców gminnych OSP. Wśród zaproszonych gości obecny był przewodniczący Rady Miejskiej w Błażowej Jurek Faraś oraz pracownicy tutejszego Urzędu Miejskiego Kinga Wielgos i Krzysztof Kulasa. Obradom przewodniczył prezes Zarządu druh Roman Łach.

W pierwszym punkcie porządku obrad prezes Zarządu Roman Łach podjął temat harmonogramu zebrań sprawozdawczych, które odbędą się na początku 2017 r. Przedstawił proponowane terminy zebrań w poszczególnych jednostkach na terenie gminy i prosił, aby zarządy jednostek ustosunkowały się do tych dat, a w razie niemożliwości zorganizowania zebrania w danym dniu poinformowały go o tym fakcie.

Następnie prezes poruszył sprawę przyszłorocznych kalendarzy.Zaproponował zmianę szaty graficznej kalendarza strażackiego na 2017 r. Zarząd zaakceptował propozycję, a co do trafności pomysłu musimy poczekać na osąd mieszkańców, gdy strażacy odwiedzą ich, jak co roku, w grudniu.

Po dyskusji w sprawie terminów zebrań i kalendarzy głos zabrał komendant miejsko - gminy ZOSP druh Maciej Pałac.

Przypomniał o zbliżającym się okresie zimowym, w związku z czym prosił naczelników oraz kierowców o zabezpieczenie budynków i sprzętu na czas, wktórym występuje temperatura ujemna. Przypomniał także o godnym i poprawnym noszeniu munduru wyjściowego, prosił o porządkowanie medali i odznaczeń oraz sznura na mundurze.

Dalej omówiono sprawę nowych kart drogowych, które obowiązują od pierwszego października i zaproponował w razie potrzeby dodatkowe szkolenie w tej kwestii.

Komendant przedstawił również zasady i prosił wszystkich o zgłaszanie wyjazdów do Stanowiska  Kierowania w Rzeszowie, poinformował także zebranych, jak mają się sprawy szkoleń funkcyjnych w Komendzie Miejskiej w Rzeszowie.

Druh prezes przedstawił krótką informację na temat Zjazdu Powiatowego ZOSP w Rzeszowie, który odbył się dzień wcześniej w Racławówce, a w którym uczestniczyli jako delegaci dh prezes Zarządu Miejsko-Gminnego Roman Łach, komendant miejsko-gminny ZOSP Maciej Pałac i wiceprezes Zarządu Miejsko-Gminnego dh Stanisław Cag.

Zjazd ten był pomyślny dla naszej gminy, gdyż nasi przedstawiciele zostali powołani do najwyższych władz powiatowych Związku. DhMaciej Pałac został członkiem Prezydium Zarządu Powiatowego, a dh  Roman Łach sekretarzem Powiatowej Komisji Rewizyjnej, ponadto dh komendant M. Pałac został delegatem za zjazd wojewódzki  Związku, czego serdecznie gratulujemy obu panom.

Na koniec dh prezes podziękował wszystkim za przybycie na zebranie, a prezesowi OSP Lecka Stanisławowi Cagowi  i całemu tamtejszemu Zarządowi za udostępnienie sali i gościnność.

Kinga Wielgos