18 września 2016 r. jednostka OSP w Lecce obchodziła 70-lecie istnienia. Uroczystość rozpoczęła się od mszy św., na której zgromadziły się poczty sztandarowe i delegacje jednostek OSP z całej gminy, zaproszeni goście, mieszkańcy wsi oraz gospodarze, czyli druhny i druhowie z miejscowej OSP. Mszę św. w intencji strażaków odprawił ks. proboszcz Stanisław Kowal, który w homilii wyraził słowa swojego uznania i dziękował strażakom z Lecki za niesienie pomocy innym, za pracę społeczną, a w szczególności za pracę przy budowie nowego kościoła. Wyraził też troskę o to, aby młodzi ludzie nie uciekali od Boga, od Kościoła i od spraw społecznych i chcieli angażować się w życie religijne i społeczne wspólnoty, jaką jest parafia i wieś. Stwierdził, że działalność miejscowej jednostki wpisuje się w hasło „Bogu na chwałę i ludziom na pożytek”.

Dalsza część obchodów jubileuszu odbyła się w pięknej, rozbudowanej i odnowionej remizie, a poprowadził ją prezes jednostki dh Stanisław Cag. Przywitał poczty sztandarowe i delegacje jednostek z terenu gminy, Miejsko-Gminny Zarząd OSP,  zaproszonych gości, wśród których byli: członek Zarządu Województwa Podkarpackiego Stanisław Kruczek, wicestarosta Marek Sitarz, radny Rady Powiatu Rzeszowskiego Stanisław Najda, burmistrz Błażowej Jerzy Kocój, przewodniczący Rady Miejskiej Jurek Faraś, Zofia Kochan – dyrektor Departamentu Rolnictwa i Geodezji i Gospodarki Mieniem w UM, brygadier Andrzej Wantrych – naczelnik Wydziału Kontrolno-Rozpoznawczego w Komendzie Miejskiej PSP w Rzeszowie, dh Jan Kucaj – prezes Oddziału Powiatowego ZOSP RP, prezes GK Sp. z o. o. w Błażowej Jerzy Kmiotek oraz inni dyrektorzy i pracownicy samorządowi, lokalni przedsiębiorcy, sponsorzy. Szczególnie ciepło przywitał miejscowych druhów i druhny oraz wszystkich mieszkańców wsi. Następnie głos oddał dh Wioletcie Rzeźnik, która zaprezentowała opracowaną przez siebie Historię OSP w Lecce. Po wystąpieniu dh Wioletty Rzeźnik, prezes Stanisław Cag zaproponował, aby minutą ciszy uczcić pamięć druhów, którzy tworzyli jednostkę i pracowali w latach przeszłych, co zebrani uczynili. Uroczystość stała się okazją do podziękowania zasłużonym strażakom za ich wieloletnią służbę i wręczenia medali i odznaczeń. Później nastąpił podniosły moment wręczenia odznaczeń za zasługi dla pożarnictwa.

Więcej w 152 numerze Kuriera Błażowskiego.

 

Wiejec zdjęć w PDFie - kliknij tutaj.

Małgorzata Kutrzeba