Strażacy ochotnicy, delegaci poszczególnych jednostek OSP z naszej gminy wybrali nowy Miejsko - Gminny Zarząd OSP w Błażowej. Nowym prezesem został druh Roman Łach, wiceprezesami druhowie Stanisław Cag i Maciej Trafidło. Ponownie komendantem został druh Maciej Pałac. Nowemu zarządowi życzę samych sukcesów i realizacji zamierzonych zadań. Serdeczne słowa podziękowania składam dla ustępującego, długoletniego prezesa druha Lesława Pępka.