27 lutego 2016 roku członkowie OSP Piątkowa spotkali się na zebraniu sprawozdawczo –wyborczym.

Zebranie rozpoczął prezes dh Lesław Pępek. Na wstępie powitał zaproszonych gości: burmistrza Jerzego Kocoja, przewodniczącego Rady Miejskiej Jurka Farasia, sekretarza Zarządu Miejsko - Gminnego OSP RP dha Piotra Pałaca, sołtysa wsi Piątkowa Wojciecha Mochę oraz panią dyrektor Szkoły Podstawowej w Piątkowej Elżbietę Wyskiel. W zebraniu uczestniczył również radny dh Ryszard Wyskiel. Na początek wybrano sekretarza zebrania dha Łukasza Szwetra oraz przewodniczącego dha Ryszarda Wyskiela. Przewodniczący zebrania podziękował za wybór i przedstawił porządek spotkania, który został przyjęty przez wszystkich druhów. Wybrano komisję uchwał i wniosków, w której zasiedli: druhowie Adam Pępek, Wiesław Wyskiel oraz Janusz Czarnik. Zaś do komisji mandatowej zostali wybrani: dh Łukasz Szweter, dh Jan Sieńko i dh Wojciech Wyskiel. Następnie oddano głos prezesowi jednostki druhowi Lesławowi Pępkowi, który mówił o działalności jednostki w minionym roku.

Rozpoczynając wystąpienie, prezes zarządził, aby uczcić minutą ciszy pamięć dha Edwarda Szczepana, wieloletniego naczelnika Zarządu Miejsko – Gminnego OSP. Rozpoczął od wspomnień - jednostka już od 61 lat jest zrzeszona w ZOSP RP. Do jednostki należy 60 druhów, a w ostatnim roku sprawozdawczym w szeregi jednostki przyjęto 3 druhów –Krzysztofa Drewniaka, Sebastiana Wyskiela oraz Jakuba Wyskiela. W swoim wystąpieniu prezes podkreślił, iż był to spokojny rok dla jednostki. W okresie Świąt Wielkanocnych strażacy pełnili wartę przy Grobie Pańskim, zauważył, iż jako jedyni w gminie druhowie czuwają przez całą noc. Również z tym okresem świątecznym wiąże się tradycja gry na instrumentach pieśni wielkopostnych przed mszą rezurekcyjną. W Wielkanocną noc spotykają się mieszkańcy wsi Piątkowa na wspólnej adoracji Grobu Pańskiego, niektórzy z nich grają pieśni, są wśród nich również druhowie. Mówił także o odwiedzaniu grobów zmarłych druhów. Została sporządzona „mapka” nagrobków dla ułatwienia odnalezienia miejsca pochówku. Sukcesem jednostki było 2. miejsce w gminnych zawodach pożarniczych. Piątkowscy druhowie byli również współorganizatorami ćwiczeń z zakresu obrony cywilnej, jednostka wypadła bardzo dobrze na tle całego wydarzenia. W związku z tym wydarzeniem został wykonany parking asfaltowy i duży plac przy budynku remizy. Przedstawiciele jednostki wraz z pocztem sztandarowym wzięli także udział w uroczystościach poświęcenia pamiątkowego kamienia ku czci Jana Pawła II przy Szkole Podstawowej w Piątkowej. Jak co roku, udali się z życzeniami noworocznymi i pamiątkowymi kalendarzami do mieszkańców wsi. Ważną rzeczą dla druhów jeżdżących do akcji jest umundurowanie, dlatego w minionym roku zakupiono 9 ubrań szkoleniowych i 4 ratownicze dla członków OSP. Kończąc swoje sprawozdanie dh Lesław Pępek wspomniał o planach modernizacji budynku remizy oraz podziękował wszystkim obecnym za przybycie.

Więcej w 149 numerze Kuriera Błażowskiego.

Ewa Drewniak