ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZE W OSP NOWY BOREK

W sobotę 20 lutego 2016  r. odbyło się zebranie sprawozdawczo - wyborcze w OSP Nowy Borek.  Do tutejszej remizie przybyli m. in. burmistrz Błażowej Jerzy Kocój, przewodniczący Rady Miejskiej Jurek Faraś oraz radny Sławomir Kowal, członkowie Zarządu Miejsko-Gminnego OSP Piotr Pałac i Roman Łach.  Dokonano podsumowania mijającego roku oraz całej kadencji. Po sprawozdaniach prezesa, naczelnika, skarbnika i przewodniczącego komisji rewizyjnej, zebrani wysłuchali planów i zamierzeń na przyszłość. W swoich wystąpieniach zaproszeni goście przekazali podziękowania za mijająca kadencję, życzyli realizacji planów i zamierzeń, przekazali wiele cennych podpowiedzi i rad dotyczących działalności jednostki. Po części sprawozdawczej dokonano wyborów Zarządu i Komisji Rewizyjnej. W skład nowego Zarządu weszli następujący druhowie: prezes - Jarosław Trojanowski, wiceprezes - Zbigniew Wybraniec, naczelnik - Janusz Brzęk, skarbnik - Zdzisław Bober, sekretarz - Emil Stankowski, gospodarz - Henryk Bielecki. Do Komisji Rewizyjnej wybrani zostali: przewodniczący - Grzegorz Szczoczarz, sekretarz - Jan Brzęk, członek - Sławomir Bobola. Życzymy powodzenia. Wszyscy zebrani mogli się poczęstować pysznym ciastem przygotowanym przez przewodniczącą Koła Gospodyń Wiejskich w Nowym Borku panią Krystynę Szczoczarz.

[red.]