1. Przebudowa drogi gminnej Nowy Borek Czerwonki na długości 810 m.b. Koszt inwestycji 204 732,55zł. Na realizacje zadania gmina pozyskała dofinasowanie z PGL Lasy Państwowe w kwocie 100 000 zł.
  2. Przebudowa dróg gminnych rolniczych dojazdowych do gruntów rolnych:

- Białka 650 m.b. – koszt – 48 695,70 zł – wykonawca - Usługi Koparko Ładowarką Mieczysław Jamioł z Białki;

- Kąkolówka 500 m.b. – koszt – 44 446,05 zł – wykonawca - Zakład Usług Budowlano – Transportowych  Mazur Roman z Futomy;

- Błażowa Górna 590 m.b. - koszt- 66 467,23 zł wykonawca - Zakład Produkcyjno-Handlowo-Usługowy JAR s.c. z Kielnarowej.

Na ten cel pozyskano dofinasowanie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego.

  1. Zakończono prace związane z budową oświetlenia ulicznego przy drodze wojewódzkiej nr 878 w Nowym Borku Przylasek. Wykonawcą zadania była firma GEOTEL Sp. z o. o. z Kraśnika. Koszt inwestycji 368 608,60 zł.
  2. Gmina Błażowa otrzymała dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Błażowa Dolna Wola. Zaplanowano przebudowę 980 m.b. drogi w 2020 r. Przewidziany koszt to ponad 700 000 zł, pozyskane dofinasowanie stanowi 70 % inwestycji.

Inwestycje powiatowe

  1. Budowa chodników:

- Błażowa Dolna Mokłuczka 200 m.b.,

- Błażowa Górna  110 m.b.,

- Białka 105 m.b.,

- Lecka 100 m.b.

  1. Dobiegła końca realizacja zadania pn. ,,Przebudowa drogi powiatowej Nr 1416R Tyczyn – Nowy Borek – Błażowaw km 0 + 745 – 7+ 945. Wykonawca zadania -Eurovia Polska S.A. z miejscowości Bielany Wrocławskie. Koszt inwestycji około 7 000 000 zł. Wkład finansowy ze strony gminy Błażowa to 650 000 zł.

Katarzyna Gerula