Nazywam się Jerzy Kocój. Mam 46 lata. Wraz z żoną i dwiema córkami mieszkam w Błażowej.

Z wykształcenia jestem lekarzem weterynarii (w 1997 roku ukończyłem Akademię Rolniczą na wydziale Medycyny Weterynaryjnej w Lublinie , a w 2002 roku uzyskałem tytuł specjalisty z zakresu rozrodu zwierząt w Weterynaryjnym Centrum Kształcenia Podyplomowego w Puławach).

Od wielu lat czynnie uczestniczę w życiu społeczno - kulturalnym Gminy Błażowa. Dwie kadencje pełniłem funkcję przewodniczącego Rady Miejskiej w Błażowej. Jestem członkiem PSL - obecnie przewodniczącym Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej PSL Województwa Podkarpackiego.

Aktywnie uczestniczę w życiu sportowym naszej Gminy. Jestem członkiem zespołu redakcyjnego Kuriera Błażowskiego, autorem artykułów o tematyce weterynaryjnej w miesięczniku Agropodkarpacie, należę do Towarzystwa Miłośników Ziemi Błażowskiej.