Na koniec grudnia 2021 roku w Gminie Błażowa zameldowanych było 10 838 mieszkańców. W porównaniu do ostatniego roku liczba ta zmniejszyła się o 27 osób, pomimo tego, iż urodziło się o 15 dzieci więcej w stosunku do 2020 roku. Dodatni przyrost naturalny odnotowano w Błażowej, Błażowej Dolnej, Błażowej Górnej, Białce i Piątkowej natomiast ujemny w Futomie, Kąkolówce i Lecce. W roku 2021 urodziło się 59 dziewczynek i 55 chłopców. Najpopularniejszymi imionami dla dziewczynek były - Maja, Julia i Oliwia, natomiast wśród chłopców najczęściej nadawanymi imionami były - Kacper, Franciszek, Szymon i Stanisław.